Close

VÄLJ  ETT 

FISKVÄNLIGARE  ELAVTAL

Vattenkraft är förnybart, men inte alltid bra för miljön. Vi anser att elproduktionen ska ske med så liten miljöpåverkan som möjligt och har ett ständigt pågående miljöarbete runt våra anläggningar. 


Exempel på åtgärder vi gjort och medverkat till är faunapassager, miljöanpassade vattensläpp och utläggning av lekgrus. Genom att välja ett elavtal hos oss visar du hur du tycker el ska produceras - med hänsyn till biologisk mångfald!

Vår egen elproduktion sker i våra tre vattenkraftverk och våra biobränsleeldade kraftvärmeverk. Den el som produceras här går under namnet Hemmagjord el och är märkt Bra Miljöval.


När du väljer vår Hemmagjorda el kan du vara säker på att elen du betalar för kommer från en hållbar produktion.

FÅ  EN  OFFERT

Våra elavtal rekommenderas av Älvräddarna

Gör en intresseanmälan, så e-postar vi en offert när ditt nuvarande elavtal löper ut.

Du binder dig självklart inte till något.

Egen elproduktion märkt Bra Miljöval

Som enda energibolag är vi diplomerade av Älvräddarnas samorganisation för sättet vi jobbar med miljöanpassning av våra anläggningar. 

Vår anläggning i Visskvarn, Ydre. Inspelat i oktober 2016.

Vår anläggning i Forsnäs, Ydre. Inspelat i juni 2017.

Öringinventering i Svartån, Tranås. Inspelat i augusti 2017.

Fly-dressing AB

Christer Borg

Hökensås sportfiske AB

Ordf. Älvräddarnas samorganisation

"Strömmande vattendrag och vattenfyllda lekområden är en förutsättning för en fungerande biologisk mångfald och för att vi sportfiskare ska kunna hålla på med vårt största intresse.

Genom bl a fiskomlöp och egna krav på minimitappningar tar Tranås Energi ansvar för detta."

Johan Broman

"Självklart rekommenderar jag alla som bryr sig om livet under ytan att välja Tranås Energi. De är ännu så länge det enda kraftbolaget som tar ansvar för biologisk mångfald under vattenytan i samtliga sina anläggningar!"

Sportfiskeprofil och fiskeguide

Sveriges ledande sportfiskeområde

"Vi bryr oss om allas vår miljö och vilda natur och vill att även våra barn, barnbarn och barnbarnsbarn ska få möjligheten att utöva den fantastiska hobbyn flugfiske i levande otämjda vatten. Vi tycker att Tranås Energi är det enda energibolaget i dagsläget som bryr sig och agerar tillräckligt när det kommer till dessa för oss mycket viktiga frågor"

VI REKOMMENDERAR  TRANÅS  ENERGI

Sveriges största flugfiskegrossist

"Vi har bedrivit sportfisketurism i 60 år och grunden för vår verksamhet är friska och fungerande vatten. Därför gör vi aktiva miljöval och väljer att köpa el till vår anläggning från Tranås Energi. Vi ser att deras ord övergår till handling och tillsammans värnar vi om fisken och vattnet."

DITT  VAL  AV  ELBOLAG  GÖR  SKILLNAD!