Hem » Bidra till biologisk mångfald!

Bidra till biologisk mångfald!

På Tranås Energi har vi jobbat med naturen som energikälla varje dag i över 100 år. Biobränsle och vattenkraft från skogar och vatten här på gränsen mellan Småland och Östergötland ger oss och våra kunder el och värme, därför är det en självklarhet för oss att värna om den biologiska mångfalden!

Som kund hos oss är du med och bidrar till ökad biologisk mångfald genom de projekt vi genomför. Men nu tänkte vi att vi skulle göra något mer, tillsammans!

I Sverige finns ca 270 arter av vildbin och en tredjedel av dem hotas av utrotning, bland annat på grund av matbrist, förändrade landskap och klimatförändringar. Om vi hjälps åt kan vi ordna både mat och husrum till många av dem och på så sätt bidra till den biologiska mångfalden!

Skapa en buffé för våra pollinatörer

I höstas sådde vi i samarbete med en lokal lantbrukare ängsblommor på en yta om ca en halv hektar strax utanför Tranås. Det är ganska stort, men det skulle bli tre gånger så stort om alla våra elkunder också sår en kvadratmeter äng var. Därför har vi nu skickat ut en påse med ängsfröer till alla våra elhandelskunder runt om i Sverige, tänk vad många insektsmiljöer vi kan förbättra tillsammans!

Vi hoppas du vill vara med och om du är det får du gärna visa oss resultatet genom att dela en bild med #tranåsenergi. Lycka till!

Påsen innehåller svenskodlade fröer till klätt, färgkulla, getväppling, stor blåklocka, blåklint, rödklint, väddklint, blåeld, gulmåra, humleblomster, äkta johannesört, åkervädd, prästkrage, gulsporre, käringtand, myskmalva, kungsmynta, kornvallmo, gullviva, ängsskallra, rödblära, ängsvädd, mörkt kungsljus, vårbrodd, darrgräs, fårsvingel och rödsvingel.

Inte kund hos oss? Var med ändå!

Även du som inte är kund hos oss får gärna vara med, fyll i formuläret nedan så skickar vi en fröpåse till dig också!

Beställ en gratis fröpåse

Visste du att en tredjedel av vår mat har pollinerats av ett bi eller humla? Det finns ca 270 arter av vildbin i Sverige.

Bidra till biologisk mångfald genom ditt val av elavtal

Vad har då biologisk mångfald med elproduktion att göra? Väldigt mycket faktiskt! I Sverige produceras ca hälften av den el vi använder med vattenkraft. Det är en förnybar energikälla där man tar tillvara på naturens krafter, men den kan också innebära en negativ påverkan om man inte anpassar sina anläggningar och kör produktionen med hänsyn.

På Tranås Energi är dessa frågor en självklar del i vår egen elproduktion. Några exempel på vad vi gjort och gör är att bygga faunapassager, som gör det möjligt för fisken att röra sig förbi våra anläggningar, att hålla anpassade vattenflöden förbi våra anläggningar och att bidra till utläggning av lekgrus.

Sedan flera år jobbar för att  öppna ett vattensystem mellan tre sjöar, som varit stängt för vandrande fisk i över 100 år. Nu är vi nära att nå det målet!

Den största delen av vår egen elproduktion sker i vårt kraftvärmeverk, där vi även gör fjärrvärme. Här eldar vi med biobränsle som består av rester, som grenar och rötter, från skogsavverkning i skogarna i vårt närområde. Askan som blir kvar återförs sedan till skogen, där den kan ge näring åt nya växande träd.

Vår egenproducerade el säljer vi sedan till våra elkunder över hela Sverige, under namnet Hemmagjord el.

Välkommen att bli elkund hos oss du också!