Hem » Företag » Egen produktion » Sälj er el

Sälj er el

Som mikroproducent hinner ni oftast inte använda all el som produceras, speciellt inte under sommarhalvåret då era solceller ger som mest. Ni kan sälja den el ni inte använder, och vi köper den gärna!

För att få ersättning för er överskottsel behöver du teckna ett produktionsavtal med ett elbolag, till exempel Tranås Energi.

Den ersättning ni får av oss via ett produktionsavtal består av

  • Ersättning per kWh: Enligt Nordpools timspotpris för aktuellt elområde
  • Avdrag för balansansvarskostnad: – 2,3 öre/kWh

Ersättningen följer alltså elmarknaden och varierar från månad till månad precis som ett vanligt elavtal med rörligt pris. Ni ser alltid hur mycket er ersättning blev på er vanliga elfaktura från oss.

Vem kan sälja solel?

För att vi ska kunna köpa er överskottsel behöver ni uppfylla följande kriterier:

  • Ni är eller blir elhandelskund hos Tranås Energi i samband med att produktionsavtalet tecknas.
  • Er elproduktion är förnybar.
  • Er elproduktion är max 30 000 kWh/år.
  • Ni har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag.
  • Anläggningen är fast ansluten till elnätet.
  • Er elanläggning ska ha en huvudsäkring på högst 63 A, och inmatningseffekten för din produktionsanläggning får som högst vara 43,5 kW.
  • Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare.

 

Så tecknar ni produktionsavtal

Om ni redan är elhandelskund

Om ni är elhandelskunder hos oss idag och sätter upp solceller kommer ert nätbolag att meddela oss när er nya elmätare är uppsatt. Vi kommer då att skicka ett produktionsavtal till er via e-post, som ni måste fylla i och signera digitalt.

Om ni byter till oss

Om ni byter till Tranås Energi från ett annat elbolag och har solceller på er fastighet kommer vi att få information om detta från ditt nätbolag, handelsavtalet och solcellerna följs alltid åt. Vi kommer då att skicka ett produktionsavtal till er via e-post, som ni måste fylla i och signera digitalt.

Om ni har några frågor är ni varmt välkomna att kontakta våra elsäljare på 0140-69 200 eller info@tranasenergi.se.

 

Skattereduktion

Som mikroproducent av förnybar el har ni rätt till en skattereduktion på 60 öre per kWh (max 18 000 kr/år) för den överskottsel som matas ut på nätet.

Läs mer om Skatteverkets regler för mikroproduktion

 

Nätnytta

Eftersom ert nätbolag får minskade kostnader för överföring av el i elnätet tack vare er produktion har ni möjlighet att få ersättning av er nätägare för er överskottsproduktion, så kallad nätnytta. Hur mycket ni får bestäms av ert nätbolag.

Om nätnytta i Tranås Energi Elnäts nätområde