Hem » Mätmetod – vad är det?

Mätmetod – vad är det?

Alla kilowattimmar du använder registreras av din elmätare. Ditt elnätsbolag, som ansvarar för leveransen av din el, läser sedan av antalet och meddelar detta till ditt elhandelsbolag, som säljer elen till dig. Hur ofta detta görs beror på vilken mätmetod du har.

Det finns två olika mätmetoder, månadsmätning och timmätning (kallas även dygnsmätning).
Om din elmätare är månadsmätt skickar ditt elnätsbolag uppgifter om hur mycket el du har använt under hela månaden till ditt elhandelsbolag en gång per månad, strax efter månadsskiftet.

Om du är timmätt skickas i stället information om din elanvändning per timme till ditt elhandelsbolag löpande under månaden.

Det allra vanligaste är fortfarande att man är månadsmätt, men om du till exempel tecknar ett elavtal med rörligt timpris ändrar ditt elnätsbolag din mätmetod till timmätning. Mätmetoden ändras också om du laddar ned vissa tredjepartsappar som behöver dina timvärden för att följa din elanvändning per timme. Om du undrar vilken mätmetod du har kan du kontakta ditt nät- eller elhandelsbolag och fråga.

Rätt mätmetod till våra avtal

Rörligt pris

Om du tecknar Rörligt pris ska din mätare vara månadsmätt. Om du tidigare har ändrat till timmätning behöver du kontakta ditt elnätsbolag och byta tillbaka till månadsmätning innan du tecknar Rörligt pris, vi får tyvärr inte göra detta åt dig. Om du bor inom Tranås Energi Elnäts område kan du begära månadsmätning via länken nedan.

Om du har Rörligt pris och byter till timmätning kommer ditt avtal att avslutas.

Rörligt timpris

När du har ett timprisavtal behöver elhandelsbolaget veta din förbrukning per timme och därför behöver din mätare vara timmätt. Om du tecknar Rörligt timpris hos Tranås Energi skickar vi en begäran till ditt nätbolag om att byta mätmetod, så du behöver inte göra något. Om du senare vill byta till ett vanligt Rörligt pris-avtal behöver du själv kontakta ditt elnätsbolag och ändra tillbaka till månadsmätning.

Schysst pris

Schysst pris kan tecknas oavsett om du är månadsmätt eller timmätt. Skillnaden är att om du är månadsmätt så baseras din profilkostnad på månadspriset för hela elområdet, men om du är timmätt så baseras den på din unika elanvändning per timme.

Se din elanvändning per timme

Om din elmätare är månadsmätt rekommenderar vi inte att du använder tredjepartsappar för att följa din elanvändning eftersom det, oavsett vilket elbolag du har, kan påverka ditt elavtal. Man kan ofta se sina timvärden på sitt elnätsbolags Mina sidor. En möjlighet är också att installera en realtidsmätare i sin elmätare. Tranås Energi kommer att kunna erbjuda en sådan lösning under 2024.

Tillbaka