Hem » Så stärker vi öringstammen i Bulsjöån

Så stärker vi öringstammen i Bulsjöån

Snart kan Bulsjöåns öringar vandra fritt hela vägen från Sommen till Lägern-sjöarna. Vandringshinder är röjda, strömsträckor återställda och öring flyttas upp i vattensystemet där bestånden är svagare. Men hur har resan fram till idag sett ut och vad kommer göras i framtiden?

En praktfull Sommenöring har gått upp för att leka i Bulsjöån. Tanken är att dessa öringar ska kunna simma fritt i hela vattensystemet, från Sommen till Västra Lägern.

Vändpunkten för Bulsjöåns öringar

I det tidiga 2010-talet tog Länsstyrelsen det första spadtaget vid Sunds bruk. Här vindlar Bulsjöån förbi ruinerna till det gamla industrisamhället. Tanken var att återställa produktiva strömsträckor som tidigare förstörts när Bulsjöån flottledsrensades för timmertransport. Stenar återfördes för att generera syre och skapa skyddande platser för fisken, lekgrus tillfördes för att stimulera till lek och ökat skydd för rom och yngel. Tranås Energi vred upp kranarna vilket bidrog till förbättrad vattengenomströmning, vilket i sin tur främjar den ekologiska återhämtningen.

I systemet finns förutom öring, gädda och ål även den starkt hotade flodpärlmusslan, men inga småmusslor hittas, vilket är ett tydligt tecken på att föryngringen stannat av. Flodpärlmusslan lever nämligen i symbios med åns öringar och är helt beroende av sin värdfisk för att fortplantningen ska fungera. Så finns det inga öringar så finns det heller inga unga musslor. Magnus Lundberg, elnätschef och ansvarig för vattenkraftproduktionen på Tranås Energi fyller i:

–  Länsstyrelsen medel för att fortsätta det fina arbetet i Bulsjöån drogs tyvärr tillbaka efter några år, men vi kunde ju fortsätta med att öppna upp för fisken. Hösten 2019 var fiskvägen i Visskvarn färdig vilket gav Sommenöringen fria vandringsvägar både upp och ner genom systemet, upp till Oppeby kvarn som är det sista vandringshindret i vattensystemet som inte har fiskväg.

Stark avelsfisk boostar Bulsjöåns öringbestånd

Sommen, belägen där Östergötland möter Småland, karaktäriseras av sitt bråda djup och omväxlande miljöer. Förmodligen är den höga vattenkvaliteten samt djupet en del av förklaringen till den rika mångfald av arter som finns i sjön, med öring och röding som noterbara invånare.

Öringpopulationen i Sommen är särskilt anmärkningsvärd på grund av dess stora individer med vikter över tio kilo som finns i både uppströms- och nedströmslekande bestånd. Öringens fortplantningsmöjligheter har varit vingklippta i över ett sekel men snart är den mörka epoken till ända.

Se en kort film där Magnus Lundberg berättar om projektet med att stärka Bulsjöåns Öringstam.

– Ja, enligt fiskräknaren i Visskvarn så sker det årligen mellan 400 och 500 passager av bland annat grov Sommenöring vilket bevisar att fiskvägen fungerar precis som vi vill. Vi har till och med sett att fisk leker i omlöpet. Det vi vet från bland annat våra systerprojekt i Svartån är att det tar tid för fisken att etablera sig uppströms när vandringsvägen varit stängd under sådan lång tid. Här kan fisken behöva lite hjälp på traven, berättar Magnus och gestikulerar mot den glittrande strömmen.

Öring från olika årskullar fångas in och flyttas upp i systemet.

Förenade krafter ger win-win situation

När fler aktörer förenar sina krafter kring ett enskilt vattensystem, kan resultaten bli anmärkningsvärda. Ett framstående exempel på just ett sådant scenario finner vi just här i Bulsjöån. Här har Tranås Energi, de lokala fiskevårdsområdena, Länsstyrelsen och organisationen Sportfiskarna samverkat för att stärka åns öringstam. Sportfiskarna har under några år arbetat på Tranås Energis område, nedströms kraftverket i Visskvarn med att samla in lekfisk från Sommen, kläcka fram yngel i kontrollerad miljö för att placera dem högre upp i ån, där bestånden är klenare. Här sätts ynglen ut när de är runt två centimeter, frisimmande och färdiga för att börja ett liv i sin naturliga miljö. Tranås Energi tillsammans med experter från Jönköpings Fiskeribiologi arbetar på ett annat sätt där lite större öringar fångas in genom elfiske.

Elfiske är en skonsam metod som tillfälligt bedövar fisken så att den går att fångas in.

– Vi tror att det är viktigt att flytta upp fisk som är födda i ån; vilket är svaret på varför vi fångar in öring från olika årskullar här nere där bestånden är välmående. Fisken fångas in genom elfiske, en skonsam metod som temporärt paralyserar fisken. Sedan flyttar vi helt enkelt öringen högre upp i systemet. Öring som redan klarat ett eller flera år i ån har stor chans att överleva för att sedan själva leka högre upp i vattensystemet. Vi Jobbar med att succesivt flytta fisk, högre och högre upp i ån. På så vis hjälper vi öringen att komma tillbaka och etablera sig i hela Bulsjöån. Vi har med egna ögon sett att det här tillvägagångsättet fungerar i Svartån, det är ju Sommenöring som går upp där med. Visst, det tar lite tid. I Svartån tog det fem år innan vi hittade föryngring på platser vi biotopvårdat och flyttat upp fisk till. Fast i det stora hela är fem år ingenting, summerar Magnus.

Två centimeter långa öringyngel, redo att sättas i Bulsjöåns övre domäner.

Att fiskvägarna som Tranås Energi byggt kring Bulsjöåns vandringshinder fungerar är enkelt att konstatera. Lekande fisk har observerats i de nyanlagda kanalerna och via fiskkamerornas inspelningar och i omlöpet vid Forsnäs kraftstation har öringen etablerat sig i den konstgjorda strömmen. Idag finns det enbart ett vandringshinder kvar vid Oppeby kvarn, sen är hela Bulsjöån öppen. Alla papper är skrivna och det är bara beslutet från Mark- och Miljödomstolen som saknas. Om allt sker enligt planering så kommer det innan sommaren.

– Så snart fiskvägen vid Oppeby kvarn står klar, kommer storöringen från Sommen att kunna simma obehindrat ända upp till Lägernsjöarna. Vattenvägen som har varit stängd i mer än ett sekel kommer äntligen att vara öppen igen, konstaterar Magnus.

Välj ett fiskvänligare elavtal!

Genom att bli elkund hos oss bidrar du till att vi kan fortsätta med våra vattenvårdsåtgärder. Du kan teckna elavtal hos oss oavsett var i Sverige du bor och det enda du behöver kolla upp är att du inte har någon bindningstid hos ditt nuvarande elbolag.

Tillbaka