Egna solceller

Hem » Privat » Egen produktion » Egna solceller

För att uppmuntra våra kunder att ta steget mot egna solceller har vi valt att samarbeta med ett flertal lokala installatörer, i och utanför Tranås. Välj någon av dessa, så köper vi din solel till ett extra bra pris!

När du köper och installerar solceller via någon av våra partners och sedan säljer den el du inte hinner använda till Tranås Energi betalar vi 25 öre extra per kWh under ditt första år som elproducent. Därefter betalar vi enligt ordinarie produktionsavtal.

Våra samarbetspartners

Välkommen att kontakta någon av våra samarbetspartners, så får du mer information om deras utbud, priser samt hur installationen går till. I dagsläget samarbetar vi med

Bidrag till el från grön teknik

Du kan få 20 % skattereduktion på din installation av solceller direkt på fakturan från leverantören. Bidraget kallas ”skattereduktion för grön teknik” och upplägget liknar ROT-avdraget, med skillnaden att du kan få avdrag för kostnader på både material och arbete.

Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Om du kan ta del av avdraget eller inte beror på hur mycket skatt du har betalat in under året och vilka andra avdrag du har gjort.