Sälj din solel

Hem » Privat » Egen produktion » Sälj din solel

Som mikroproducent hinner du ofta inte använda all el dina solceller producerar, speciellt inte under sommarhalvåret då de ger som mest. Du kan sälja den solel du inte använder, och vi köper den gärna!

Som privatperson kan du få ersättning för dina solceller på tre sätt:

  • Sälj ditt överskott till ett elhandelsbolag
  • Nätnytta från ditt elnätsbolag
  • Skattereduktion från Skatteverket

Sälj ditt överskott

Din överskottsel matas automatiskt ut på elnätet och för att få du ska få ersättning för denna skapas ett så kallat produktionsavtal hos samma elbolag som du har ditt vanliga elhandelsavtal hos.

Den ersättning du får av oss via ett produktionsavtal består av

  • Ersättning per kWh: Enligt Nordpools timspotpris för aktuellt elområde
  • Kampanjersättning år 1: 25 öre/kWh (gäller för mikroproducenter vid installation via Tranås Energis samarbetspartners)
  • Avdrag för balansansvarskostnad: Rörlig (för närvarande – 3,25 öre/kWh)

Ersättningen följer alltså elmarknaden och varierar från månad till månad precis som ett vanligt elavtal med rörligt timpris. Du ser alltid hur mycket din ersättning blev på din vanliga elfaktura från oss.

 

För dig som redan är elhandelskund hos oss

Om du är elhandelskund hos oss idag och sätter upp solceller kommer ditt nätbolag att meddela oss när din nya elmätare är uppsatt. Då skapar vi upp ditt produktionsavtal och skickar en bekräftelse på att du börjat säja din överskottsproduktion till oss.

För dig som är ny elhandelskund

Om du har solceller på din fastighet och byter till Tranås Energi från ett annat elhandelsbolag så kryssar du i att du har egna solceller och vill sälja ditt överskott i samband med att du tecknar ditt elhandelsavtal på hemsidan. När vi registrerat ditt produktionsavtal skickar vi en bekräftelse på detta.

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta våra elsäljare på 0140-69 200 eller info@tranasenergi.se.

Nätnytta

Eftersom ditt nätbolag får minskade kostnader för överföring av el i elnätet tack vare din produktion har du som mikroproducent möjlighet att få ersättning av din nätägare för din överskottsproduktion, så kallad nätnytta. Hur mycket du får bestäms av ditt nätbolag.

Se aktuell ersättning för nätnytta i Tranås Energi Elnäts nätområde

Skattereduktion och inkomstskatt

Som mikroproducent av förnybar el har du rätt till en skattereduktion på 60 öre per kWh (max 18 000 kr/år) för den överskottsel som matas ut på nätet. Är du småskalig producent, alltså har en effekt på 43,5 – 1500 kilowatt, har du inte rätt till skattereduktion.

Om du inte själv förbrukar all el utan matar in el på elnätet och får ersättning av din elhandlare för den elen, ska du redovisa inkomsten i din inkomstdeklaration. I många fall behöver du inte betala inkomstskatt eftersom du varje år får ett schablonavdrag på 40 000 kronor som dras av från de totala inkomsterna för varje privatbostad.

Läs mer om Skatteverkets regler för mikroproduktion på privatbostad