Hem » Privat » Egen produktion » Sälj din solel

Sälj din solel

Som mikroproducent hinner du ofta inte använda all el dina solceller producerar, speciellt inte under sommarhalvåret då de ger som mest. Du kan sälja den solel du inte använder, och vi köper den gärna!

För att få ersättning för din överskottsel behöver du teckna ett produktionsavtal med ett elbolag, till exempel Tranås Energi. Just nu erbjuder vi dig som installerar solceller genom någon av våra samarbetspartners 25 öre extra per kWh under ditt första år som elproducent!

Den ersättning du får av oss via ett produktionsavtal består av

  • Ersättning per kWh: Enligt Nordpools timspotpris för aktuellt elområde
  • Kampanjersättning år 1: 25 öre/kWh (gäller vid installation via Tranås Energis samarbetspartners)
  • Avdrag för balansansvarskostnad: – 2,3 öre/kWh

Ersättningen följer alltså elmarknaden och varierar från månad till månad precis som ett vanligt elavtal med rörligt pris. Du ser alltid hur mycket din ersättning blev på din vanliga elfaktura från oss.

 

Vem kan sälja solel?

För att vi ska kunna köpa din överskottsel behöver du uppfylla följande kriterier:

  • Du är eller blir elhandelskund hos Tranås Energi i samband med att produktionsavtalet tecknas.
  • Din elproduktion är förnybar.
  • Din elproduktion är max 30 000 kWh/år.
  • Du har ett inmatningsabonnemang hos ditt nätbolag.
  • Anläggningen är fast ansluten till elnätet.
  • Din elanläggning ska ha en huvudsäkring på högst 63 A, och inmatningseffekten för din produktionsanläggning får som högst vara 43,5 kW.
  • Uttag och inmatning av el sker via samma huvudsäkring och elmätare.

 

Så tecknar du produktionsavtal

Om du redan är elhandelskund hos oss

Om du är elhandelskund hos oss idag och sätter upp solceller kommer ditt nätbolag att meddela oss när din nya elmätare är uppsatt. Vi kommer då att skicka ett produktionsavtal till dig via e-post, som du måste fylla i och signera digitalt. Kontrollera gärna att vi har rätt e-postadress till dig genom att logga in på Mina sidor.

Om du byter till oss

Om du byter till Tranås Energi från ett annat elbolag och har solceller på din fastighet kommer vi att få information om detta från ditt nätbolag, handelsavtalet och solcellerna följs alltid åt. Vi kommer då att skicka ett produktionsavtal till dig via e-post, som du måste fylla i och signera digitalt.

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta våra elsäljare på 0140-69 200 eller info@tranasenergi.se.

 

Moms och skattereduktion

Om din totala momspliktiga försäljning är högst 30 000 kronor exkl. moms under ett beskattningsår är du befriad från moms, säljer du mer ska du själv redovisa moms och skatt till Skatteverket. Som mikroproducent av förnybar el har du dessutom rätt till en skattereduktion på 60 öre per kWh (max 18 000 kr/år) för den överskottsel som matas ut på nätet.

Läs mer om Skatteverkets regler för mikroproduktion

 

Nätnytta

Eftersom ditt nätbolag får minskade kostnader för överföring av el i elnätet tack vare din produktion har du möjlighet att få ersättning av din nätägare för din överskottsproduktion, så kallad nätnytta. Hur mycket du får bestäms av ditt nätbolag.

Om nätnytta i Tranås Energi Elnäts nätområde