Hem » Privat » Egen produktion » Sälj din solel

Sälj din solel

Som mikroproducent hinner du ofta inte använda all el dina solceller producerar, speciellt inte under sommarhalvåret då de ger som mest. Du kan sälja den solel du inte använder, och vi köper den gärna!

Som privatperson kan du få ersättning för dina solceller på tre sätt:

  • Sälj ditt överskott till ett elhandelsbolag
  • Nätnytta från ditt elnätsbolag
  • Skattereduktion från Skatteverket

Sälj ditt överskott

Din överskottsel matas automatiskt ut på elnätet och för att få ersättning för den behöver du teckna ett produktionsavtal med ett elbolag, till exempel med Tranås Energi. Du måste ha produktionsavtalet hos samma elbolag som du köper el ifrån via ditt vanliga elavtal.

Den ersättning du får av oss via ett produktionsavtal består av

  • Ersättning per kWh: Enligt Nordpools timspotpris för aktuellt elområde
  • Kampanjersättning år 1: 25 öre/kWh (gäller för mikroproducenter vid installation via Tranås Energis samarbetspartners)
  • Avdrag för balansansvarskostnad: Rörlig (för närvarande – 2,82 öre/kWh)

Ersättningen följer alltså elmarknaden och varierar från månad till månad precis som ett vanligt elavtal med rörligt timpris. Du ser alltid hur mycket din ersättning blev på din vanliga elfaktura från oss.

 

För dig som redan är elhandelskund hos oss

Om du är elhandelskund hos oss idag och sätter upp solceller kommer ditt nätbolag att meddela oss när din nya elmätare är uppsatt. Vi kommer då att skicka ett produktionsavtal till dig via e-post, som du måste fylla i och signera digitalt. Kontrollera gärna att vi har rätt e-postadress till dig genom att logga in på Mina sidor.

För dig som är ny elhandelskund

Om du byter till Tranås Energi från ett annat elbolag och har solceller på din fastighet kommer vi att få information om detta från ditt nätbolag, handelsavtalet och solcellerna följs alltid åt. Vi kommer då att skicka ett produktionsavtal till dig via e-post, som du måste fylla i och signera digitalt.

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta våra elsäljare på 0140-69 200 eller info@tranasenergi.se.

Nätnytta

Eftersom ditt nätbolag får minskade kostnader för överföring av el i elnätet tack vare din produktion har du som mikroproducent möjlighet att få ersättning av din nätägare för din överskottsproduktion, så kallad nätnytta. Hur mycket du får bestäms av ditt nätbolag.

Se aktuell ersättning för nätnytta i Tranås Energi Elnäts nätområde

Skattereduktion och inkomstskatt

Som mikroproducent av förnybar el har du rätt till en skattereduktion på 60 öre per kWh (max 18 000 kr/år) för den överskottsel som matas ut på nätet. Är du småskalig producent, alltså har en effekt på 43,5 – 1500 kilowatt, har du inte rätt till skattereduktion.

Om du inte själv förbrukar all el utan matar in el på elnätet och får ersättning av din elhandlare för den elen, ska du redovisa inkomsten i din inkomstdeklaration. I många fall behöver du inte betala inkomstskatt eftersom du varje år får ett schablonavdrag på 40 000 kronor som dras av från de totala inkomsterna för varje privatbostad.

Läs mer om Skatteverkets regler för mikroproduktion på privatbostad