Hem » Privat » Fibernät » Pågående projekt

Pågående projekt

De senaste åren har fibernätet TRAMAN byggts ut i rasande fart. Just nu är det sista stora utbyggnadsprojektet, Fiber till byn, i full gång. När detta avslutas har i princip alla i Tranås kommun erbjudits fiberanslutning.

Fiber till byn

Nu bygger vi ut fibernätet TRAMAN på återstående delar av landsbygden i Tranås kommun. Fiberutbyggnaden startade under våren 2020 och ska vara klar under senhösten 2022. Via länken nedan kan du se en karta där de områden som erbjudits fiberanslutning är markerade.

Karta över området som ingår i projektet

Projektet är delfinansierat av EU via Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

Aktuellt i projektet

Eftersom det är svårt att säga exakt när din anslutning kommer att vara helt färdigställd rekommenderar vi dig att inte avsluta dina nuvarande abonnemang på bredband, tv och telefoni innan dess. Du betalar inga driftavgifter för din TRAMAN-anslutning innan du börjar använda den, så du riskerar inte att få dubbla kostnader på grund av detta.

Status 17 oktober 2022

Nu är grävningen längs väg 1009 mot Ödeshög färdig och tryckningarna klara. Grävningen upp mot Norra Usstorp – Fösingstorp startade under v.41.

Vi har nu ca 1,5 km grävning samt några tryckningar kvar på hela projektet. Fiberblåsning längs väg 1009 och till kunder i Gyllingstorp och Kungshult kommer att ske under vecka 43, då börjar vi att svetsa ihop fiberkabeln. Du som inte grävt fram slangen till fastigheten kan göra det.

Anslutning av fastigheter kommer att ske löpande efter att det svetsats fiber i brunnarna. Vi meddelar inte när vi kommer och blåser fibern men när det är dags för anslutningen inne i huset skickar vi ut ett brev med förslag på dag och tid. Skulle inte tiden passa hör du av dig för att boka in en ny tid.

Tänk på att det bara är fiberkabeln som ska borras in i huset och inte slangen.

OBS! Vid sjukdomssymptom i hushållet är det viktigt att ni hör av er för att boka en ny tid.

Så går anslutningen till

1-2 veckor innan vi kommer och gräver i ditt område kommer du att få ett brev med information om detta. Vår entreprenör Kanonaden gräver fram till din tomtgräns och lämnar där slang som du ska gräva ned på din tomt. Det är bra om du hinner gräva ner slangen på din tomt inom 3-4 veckor efter att du fått den, för att vara redo för inblåsning av fiberkabeln.

Om du inte har grävt klart kanalen på din tomt när vi gräver förbi din tomtgräns kan du markera (med en käpp eller liknande) var du vill att vi ska släppa av din slang. Om du har speciella önskemål om längd på slangen kan du prata med Kanonaden på plats.

När grävning och förläggning av slang är klar blåser vi in fiberkabeln. Därefter svetsas fibern i brunnarna och när detta är klart kommer du att få ett brev med föreslagen tid för installation hemma hos dig.

Ditt arbete på din tomt

Det egna arbetet på tomten består av att gräva en ca 30 cm djup kanal från tomtgränsen till ditt hus och sedan lägga ner fiberslangen du fått i denna. Du ska inte dra in slangen i huset. När vi har blåst fibern hem till dig behöver du även borra ett hål in i huset ca 8 mm i diameter (uppåt i 45 graders vinkel utifrån sett). Du ska inte dra in fiberkabeln själv, Tranås Energis personal skjuter in kabeln i samband med installationen.

Mer information

Under projektets gång kommer vi att informera löpande om vad som händer via e-post. Om du inte fått något nyhetsbrev av oss tidigare har detta antingen fastnat i ditt skräppostfilter eller så har vi inte din e-postadress. Meddela oss i så fall gärna denna via e-post till info@tranasenergi.se.

Vid frågor om projektet är du välkommen att kontakta oss på 0140-693 40 eller info@tranasenergi.se.

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften för den som ska ansluta sin fastighet inom projektet Fiber till byn är 20 000 kr inkl. moms. I detta pris ingår allt utom grävning och förläggning av slang på din egen tomt samt borrning av hål för fiberkabeln genom väggen. Anslutningsavgiften faktureras när din anslutning färdigställts.

Om du vill ansluta flera fastigheter på samma tomt kan du beställa extra anslutningar till en kostnad av 6 000 kr inkl. moms per tillkommande fastighet.

Observera att anslutningskostnaderna ovan gäller vid beställning i detta projekt, då det endast är dessa anslutningar som subventioneras av de EU-bidrag vi tilldelas av Länsstyrelsen. Vid senare beställning får man själv stå för den faktiska anslutningskostnaden.

 

Beställ anslutning inom projektet

Du kan fortfarande beställa anslutning, antingen via formuläret nedan eller via den beställningsblankett du fått hem på posten, men hör av dig så fort som möjligt.