Om Bredstorp Solpark

Hem » Privat » Solandelar » Om Bredstorp Solpark

För ett par år sedan tog vi ännu ett steg för mer förnybar elproduktion, då vi byggde en andelsägd solcellspark, Bredstorp Solpark, utanför Tranås. Nu planerar vi att bygga ytterligare en solpark, så anmäl gärna ditt intresse om du också vill få din el direkt från solen!

Den 1 oktober 2020 driftsattes Bredstorp Solpark. Solcellsparken, som är 3,5 hektar stor och består av 3 756 paneler, producerar nu ca 1,12 GWh el till sina andelsägare varje år. I samband med driftstarten överläts parken från Tranås Energi till Bredstorp Sol Ekonomisk förening, där alla andelsägare är medlemmar.

Nu planerar vi att bygga ytterligare en solpark. Nästa park kommer att byggas i Älmås, utanför Tranås, och just nu jobbar vi med att ta fram en kalkyl för att kunna räkna ut vad varje andel ska kosta och samt priset på den el som köps via denna. Vår förhoppning är att kunna börja sälja andelar till den nya parken innan sommaren och starta bygget under hösten 2023, så anmäl gärna ditt intresse via formuläret längre ned på sidan för att få information först av alla när vi sätter igång!

Solparken har kapacitet att producera 1,12 GWh förnybar el per år.

Varför bli andelsägare i en solpark?

  • Att bli andelsägare är perfekt för dig som vill få din egen förnybara solel men inte kan eller vill sätta solceller på ett eget tak. I parken är solläget optimalt!
  • Elen som dina andelar producerar köper du till självkostnadspris, vilket är billigare och stabilare än priserna på elmarknaden.
  • Du är med och bidrar till att ännu mer förnybar el produceras i världen!

 

Bygge av ytterligare en solcellpark

Vi vill gärna bygga ännu en solpark och tittar just nu efter en lämplig plats för detta. Om en utbyggnad ska bli möjlig hänger det på att det finns intresse hos fler att bli andelsägare.

När vi byggde Bredstorp solpark kostade varje andel 1 100 kr att köpa, troligen kommer priset att vara detsamma vid en fortsatt utbyggnad. Varje andel ger sedan andelsägaren ca 100 kWh/år till självkostnadspris, för närvarande 17,3 öre/kWh + moms (21,6 öre inkl. moms). Självkostnadspriset fastställs av föreningsstyrelsen årligen.

Man kan maximalt boka andelar som motsvarar 80 % av ens årsförbrukning, men det går lika bra att bara boka en eller två. Man kan bo var som helst i Sverige, men måste vara elhandelskund hos Tranås Energi för att kunna ta del av den el som produceras.

Den el man behöver utöver ens andelsproduktion köps via ett vanligt elavtal. Om man bokar andelar som motsvarar mer än 10 % av ens årsförbrukning ska man ha avtalstypen Rörligt pris. Varje månad ser man på sin faktura hur mycket el man köpt från sina solandelar i parken och hur mycket man köpt av Tranås Energi.

Se gärna Vanliga frågor och svar nedan och du är alltid varmt välkommen att kontakta oss om du undrar något!

 

Anmäl intresse

Anmäl ditt intresse så får du information först av alla om vi öppnar för bokning av andelar i en ny etapp. Anmälan är inte bindande på något sätt.

Vanliga frågor om Bredstorp Solpark

Du får boka andelar som motsvarar max 80 % av din årsförbrukning. Det finns ingen nedre gräns, vill du bara boka en andel går det lika bra.

Du kan se hur stor årsförbrukning du har på din elfaktura eller på Mina sidor. En andel motsvarar ca 100 kWh.

Exempel: Om du har en årsförbrukning på 5000 kWh får du boka max 40 andelar (80 % av 5000 kWh är 4000 kWh, och 4000/100 kWh = 40 andelar).

Den el dina andelar producerar köper du till självkostnadspris. Självkostnadspriset fastställs varje år av föreningsstyrelsen, för närvarande är det 12,8 öre/kWh + moms (16 öre inkl. moms). Hur mycket du tjänar, eller sparar, på dina andelar utgörs alltså av skillnaden mellan ditt självkostnadspris och det pris du skulle ha betalat för din el med ett vanligt elavtal. Om elpriset på marknaden stiger så blir alltså investeringen mer lönsam. Sjunker priset försämras lönsamheten.

Räkneexempel: Om det rörliga priset för tillfället ligger på 70 öre/kWh (inkl. moms) och självkostnadspriset på 16 öre/kWh (inkl. moms) blir din vinst 54 öre/kWh.
Observera att det rörliga priset i exemplet varierar från månad till månad. I steg två i vårt avtalsformulär kan du se vad avtalspriserna ligger på just nu.

Andelar som investering
Att köpa andelar är också en bra och säker placering, som mycket väl ge en högre avkastning än om du placerar pengarna i aktier eller i exempelvis en räntefond. Avkastningen på placeringen är då den månatligt lägre elkostnaden.

Den el din andel producerar köper du till självkostnadspris. Detta pris fastställs av föreningsstyrelsen varje år, från start och under år 1 är det 12,8 öre/kWh + moms. Din vinst på andelarna blir alltså skillnaden mellan självkostnadspriset och det elpris du annars hade betalat för din el med ett vanligt elavtal.

De pengar föreningen får in på självkostnadspriset går till parkens driftkostnader i form av exempelvis försäkring, drift- och underhåll, administration, nätavgift, elcertifikatsavgift, uppbyggnad av buffert för byte av växelriktare efter 15 år.

Att vi satt en gräns på 80 % beror dels på att vi vill få en spridning så att fler kunder kan köpa egen solel, dels på att den faktiska årsförbrukningen varierar från år till år och att du inte ska hamna i ett läge där dina andelar producerar mer än du kan utnyttja. En tredje anledning är att den ekonomiska vinsten för Tranås Energi i detta projekt är att kunderna köper resterande 20 % el av oss.

11 200 stycken.

Via elnätet som förbinder alla producenter och elanvändare i Sverige. Det kan jämföras med banken, någon sätter in pengar till dig på ett ställe och du kan ta ut dem på ett annat.

Alla, både privatpersoner och företag, får boka andelar i parken. Det enda som krävs är att du eller företaget är elhandelskund hos Tranås Energi och att det är samma person som bokar som står på elnätsavtalet.

Solcellerna kommer av naturliga skäl att producera mer el på sommaren och mindre på vintern. Sommartid kan det därför bli så att du inte hinner använda all el som produceras. För att hantera detta har du en så kallad ”bank” hos Tranås Energi, där överskottet sparas. Du säljer alltså inte vidare den el du inte hinner använda, utan nyttjar denna när du får ett underskott igen. Tranås Energi sköter hela hanteringen av detta.

Nej, eftersom elen fortfarande levereras från en annan plats hem till dig betalar du elnätsavgift för hela din faktiska förbrukning.

Solcellernas tekniska livslängd är ca 35 år.

Tranås Energi byggde solparken. Vid driftstart lämnades ägandet över till Bredstorp Sol Ek. förening, som består av alla andelsägare.

Tranås Energi sköter och administrerar solparken även i fortsättningen.

Ja, du kan boka andelar motsvarande 80 % av din totala elförbrukning. Titta på hur mycket el du vanligtvis använder under ett år utöver din egenproducerade el och boka inte andelar som täcker mer än så.

Ja, du kan sälja tillbaka dina andelar till föreningen. Uppsägning ska då vara styrelsen tillhanda senast den 28 februari, för att utträde ur föreningen ska kunna ske vid räkenskapsårets slut 31 mars. Din andel minskar i värde med ca 40 kr per år. Du kommer alltså inte få tillbaka samma belopp som du köpte den för.

Om du vill kan du överlåta dina andelar till någon annan, då sker ditt utträde ur föreningen så fort den andra personen beviljats medlemskap.