Elavtal för företag

Hem » Företag » Elavtal

Våra elavtal för företag passar alla verksamheter, oavsett bransch, storlek och var i landet ni finns. Kanske passar de lite extra bra för er som vill visa era kunder att ni bryr er om naturen, precis som vi gör.

All el Tranås Energi säljer är förnybar, men det som gör oss unika är vårt helhetsgrepp om natur och biologisk mångfald i vår egen elproduktion. Genom att välja oss som elbolag tar ni inte bara er omtanke om naturen ett steg längre, ni får också möjlighet att använda ert val av elbolag både i profilering och som en del i ert hållbarhetsarbete.

Elavtal för företag med mindre förbrukning

Företag med en årsförbrukning upp till 40 000 kWh kan teckna avtal direkt här på hemsidan.

Se priser och teckna avtal

Elavtal för företag med större förbrukning

Om ni har en årsförbrukning från 40 000 kWh och uppåt är ni varmt välkomna att kontakta någon av våra elsäljare, så resonerar vi tillsammans om vilket av våra avtal som passar bäst för er och tar därefter fram en offert.

Lovisa Lennings
Elsäljare företag

0140-692 23
lovisa.lennings@tranasenergi.se

Sandra Hellqvist
Elsäljare företag

0140-692 25
sandra.hellqvist@tranasenergi.se

Schysst pris tecknas för 1 eller 3 år och ni väljer själva hur mycket el som ska köpas in årsvis till det fasta pris som ni ser när avtalet tecknas här på hemsidan.

Den inköpta elen med fast pris fördelas ut till varje månad enligt en av de tre profiler som finns att välja på. Om ni använder mer eller mindre el än den som fördelats till respektive månad köps/säljs mellanskillnaden enligt börsens aktuella rörliga månadspris. Detta gör att vi inte behöver baka in några riskpåslag i det fasta priset, som elbolagen gör i vanliga fastpris-avtal.

I avtalet har vi också valt att separera profilkostnaden från det fasta priset och lägga den som en egen rörlig post på fakturan. På så sätt betalar ni den faktiska profilkostnaden varje månad och detta bidrar också till att vi inte behöver göra några riskpåslag på det fasta priset.

Balanskostnad, elcertifikat och ursprungsgarantier har också separata poster på fakturan, precis som med ett Rörligt pris-avtal. Kostnaderna är rörliga månad för månad och du betalar enligt våra inköpspriser.

En månadsavgift på 18 kr exkl. moms tillkommer.

Läs mer om hur Schysst pris fungerar

Företag med årsförbrukning upp till 40 000 kWh kan teckna avtalet här på hemsidan, har ni större årsförbrukning kan avtalet Volymsäkrat pris vara ett bättre alternativ och du är varmt välkommen att kontakta våra elsäljare för rådgivning.

Se priser och teckna Schysst pris

Vi köper i förskott in den mängd el som motsvarar er årsförbrukning till ett fast pris och fördelar sedan denna över året enligt en kurva som motsvarar er förbrukningsprofil.

Differensen mellan er förbrukningsprofil och er faktiska elanvändning säljer vi tillbaka eller köper in till Nord Pools, den nordiska elbörsens, månadspris. Detta regleras på er elfaktura varje månad och är inget ni behöver tänka på.

I avtalet har vi även separerat profilkostnaden från det fasta priset och lagt denna som en egen rörlig post på fakturan. På så sätt betalar ni den faktiska profilkostnaden varje månad och detta bidrar också till att vi inte behöver göra några riskpåslag på det fasta priset.

Tack vare detta upplägg kan vi erbjuda er ett riktigt bra avtalat pris. Ni har dessutom möjlighet att påverka kostnaden genom att styra er förbrukning då priserna på elmarknaden är som lägst över dygnet.

Ni väljer själva hur lång period ni vill binda ert avtal med Volymsäkrat pris.

Varmt välkommen att kontakta oss för mer information och rådgivning!

Priserna på elmarknaden varierar hela tiden och styrs, som mycket annat, av tillgång och efterfrågan. En mild vinter och regn på de ”rätta” ställena sänker priserna medan kyla och torka höjer dem. Vår avtal med rörliga priser följer dessa svängningar och har historiskt sett varit billigast i längden. Ni kan välja rörligt månadspris eller rörligt timpris.

Rörligt månadspris

När ni väljer ett avtal med rörligt månadspris består elpriset ni betalar av

  • månadens elpris (utgörs av den nordiska elbörsens elpris volymviktat med våra kunders elförbrukning i ditt elområde)
  • Tranås Energis påslag (1,7 öre/kWh)
  • innevarande månads avgifter (inköpspriser) för balanskostnad, elcertifikat, ursprungsgarantier för förnybar el
  • moms

En månadsavgift på 18 kr exkl. moms tillkommer. Avtalet är inte tidsbestämt utan löper på med en månads uppsägningstid.

Rörligt timpris

När ni väljer vårt avtal med Rörligt timpris består elpriset av

  • den nordiska elbörsens rörliga timpris
  • Tranås Energis påslag (1,7 öre/kWh)
  • innevarande månads avgifter (inköpspriser) för balanskostnad, elcertifikat, ursprungsgarantier för förnybar el
  • moms

Avtalet är inte tidsbestämt utan löper på med en månads uppsägningstid.

Teckna Rörligt pris

Om ni har en årsförbrukning under 40 000 kWh kan ni teckna avtal med rörligt månadspris här på hemsidan. Om ni använder mer el än så eller vill teckna Rörligt timpris är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Tillval

När ni väljer något av våra tillval, Bra Miljöval eller Hemmagjord el, får ni ett intyg att som ni kan sätta upp där personal och kunder vistas, för att visa att ni gjort ett extra bra val!

Bra Miljöval

Tillvalet Bra Miljöval säkerställer att er el produceras på ett sätt som uppfyller Naturskyddsföreningens hårda krav för Bra Miljöval. Samtidigt stöttar ni projekt som reparerar miljöskador och bidrar till energieffektivisering, där finansieringen kommer från försäljning av el märkt Bra Miljöval.

Att välja till Bra Miljöval kostar 1,2 öre extra/kWh (exkl. moms)

Hemmagjord el

Vårt tillval Hemmagjord el är för er som vill veta exakt var och hur den el ni betalar för produceras, nämligen med största möjliga hänsyn till natur och miljö i vårt kraftvärmeverk i Tranås och i våra vattenkraftverk i Ydre. Produktionen är både märkt med Bra Miljöval och diplomerad av Älvräddarna.

Att välja till Hemmagjord el kostar 2,0 öre extra/kWh (exkl. moms)

Anvisat pris

Om ni är elkunder hos oss men inte själva har tecknat något elavtal betalar ni enligt så kallat Anvisat pris. Det gäller er som

  • har en fastighet inom Tranås Energi Elnäts nätområde men aldrig tecknat något elavtal eller
  • tidigare haft ett elavtal hos oss men inte tecknat något nytt när det gamla löpt ut

Det anvisade priset består i grunden av ett rörligt pris som förändras månadsvis, men observera att Anvisat pris inte är detsamma som avtalet Rörligt pris. En månadsavgift på 18 kr exkl. moms tillkommer, precis som för övriga elavtal. Nätavgifter och energiskatt debiteras av ditt elnätsbolag.

Ni kan när som helst teckna något av våra elavtal, med start från närmaste månadsskifte.

Intresseanmälan

Skicka gärna dina kontaktuppgifter via formuläret nedan, så kontaktar vi dig inom kort.