Gatljus och elljusspår

Hem » Privat » Belysning » Gatljus och elljusspår

Gatljusen i Tranås ägs och sköts av oss på Tranås Energi, i samråd med Tranås kommun. Vi lyser även upp elljusspåren i Illernreservatet, Sommen och Stoeryd.

Varför lyser det på dagen?

Vi ronderar gatljusen fem gånger om året. Då går vi igenom alla lampor för att se så att de fungerar som de ska och åtgärdar de som är trasiga. För att kunna se vilka lampor som är trasiga har vi under dessa veckor gatljuset tänt även dagtid.

Under 2024 ronderar vi vecka 5, 17, 36, 41-42 och 49. Om det skulle finnas tre eller flera trasiga lampor i följd gör vi en extra körning och lagar dessa.

Vi sköter även övrigt underhåll som att laga trasiga kablar, flytta stolpar eller bygga nytt gatljus där behov uppstår.

Elljusspåren i Tranås och Sommen

I naturreservatet Illern strax söder om Tranås tätort finns ett av Sveriges längsta belysta elljusspår, hela 8,5 km långt. Även i Sommen finns ett elljusspår, detta är 2,8 km långt. Båda ägs och drivs av Tranås Energi som underhåller, besiktigar samt byter ut stolpar där det finns behov. Vi lyser även upp elljusspåret i Stoeryd, Tranås.

Tider för upplysta spår

Spåren i Illern, Stoeryd och Sommen är tända från kl. 06.00 tills det blir ljust. På kvällen tänds de vid mörkrets inbrott och lyser till kl. 22.00.

Anmäl trasig belysning

Om du upptäcker fel på vårt gatljus eller lamporna i spåret är vi glada om du meddelar oss detta via formuläret nedan.

Belysning som ej hör till Tranås Energi

Trafikverket ansvarar för gatljusen längs Ydrevägen, infarterna till Tranås, väg 133 Gripenberg och Linderås (Jönköpingsvägen), väg 32 genom Sommen och väg 1011 från Sommen till Trehörna. Trasiga lampor kan felanmälas via telefon 08-739 76 09 eller belysningsyd@vattenfall.com.

Tranås järnvägsstation

Om du upptäcker trasig belysning vid järnvägsstationen i Tranås felanmäler du detta till  Trafikverkets Kontaktcenter på telefon 0771-921 921.