För dig och naturen

Hem » Privat » Elavtal » Varför välja oss

Så stolt som du är när du hittat en kantarell i skogen, lika stolt borde du vara över ditt energibolag. Därför gör vi allt vi kan för att du kunna vara just det. Att vi jobbar med omtanke om naturen kanske har gått fram vid det här laget, men det finns såklart en hel del fördelar för dig också. Det är ju trots allt för din skull vi finns!

Vårt miljöarbete

Levande natur och rik biologisk mångfald är viktigt för oss. Därför går vårt miljöengagemang som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Fiskvägar vid våra vattenkraftverk, FSC-märkt träbränsle och återföring av aska till skogen är några exempel på hur vi miljöanpassat vår egen elproduktion. All el vi säljer, både egenproducerad och inköpt, är förnybar.

Vårt pris

Vi uppdaterar våra elpriser flera gånger om dagen, vilket innebär att priserna alltid är aktuella. Ofta är vi bland de billigaste elbolagen i Sverige, vilket bevisar att det inte behöver vara dyrt att välja el som är producerad på ett bra sätt!

Vår service

Vår kundservice består av livs levande personer på kontoret i Tranås. Du kan kontakta oss på det sätt som passar dig bäst; e-post, telefon eller via Facebook. Vi kollar regelbundet vad våra kunder tycker om oss och även vår senaste undersökning gav oss betyget Mycket väl godkänt!

Vårt sätt

Vi möter våra kunder i affären, på träningen, på sjön, ja överallt i vardagen. Därför tror vi på transparens och ärlighet, för att alltid känna att vi gjort vårt bästa för er. Eftersom vi är kommunägda går en del av vår vinst till Tranås kommun, där de används till exempelvis skola, vård och omsorg.

När du väljer vår Hemmagjorda el kan du vara säker på att elen producerats med hänsyn till djur och natur.

MVG i kundnöjdhet

Vartannat år genomför vi en kundundersökning där 600 av våra kunder intervjuas om sin uppfattning om oss. Undersökningen vi gjorde hösten 2023 gav oss bästa betyget någonsin och visade att vi låg på tredje plats gällande kundnöjdhet i jämförelsen av de närmare 100 energibolag som gör samma undersökning. Det är vi mycket stolta över!

Något som vi kanske är ännu stoltare över är att 99 % av våra kunder anser att vi agerande för ett miljömässigt och hållbart samhälle, och vi tog därmed förstaplatsen när det gäller denna fråga.

El märkt Bra Miljöval

Om du vill att din el ska produceras med extra hårda miljökrav ska du välja till Bra Miljöval, antingen via tillvalet som heter just Bra Miljöval eller vår egenproducerade produkt Hemmagjord el som också har denna märkning.

Bra Miljöval är en miljömärkning som utfärdas av Naturskyddsföreningen och finns på en mängd olika produkter. För att el ska få märkningen krävs att elproducenten uppfyller de hårda miljökrav som ställs, nämligen att

  • elproduktionen tar hänsyn till biologisk mångfald.
  • uttaget av biobränsle inte sker på bekostnad av biologisk mångfald.
  • biobränslen måste komma från ett hållbart skogsbruk eller FSC-märkt skog.
  • fossila bränslen i produktion eller transporter måste vara mindre än 10 %.
  • det bland annat finns krav på minimitappning förbi vattenkraftverk och att kraftverken ska vara i drifttagna innan 1 januari 1996.

En gång om året görs en stor kontroll av alla de företag som använder miljömärkningen. Allt granskas av auktoriserade revisorer som Naturskyddsföreningen godkänt.

Här kan du läsa mer om vad Bra Miljöval innebär

Grön el – vad är det?

Diplomerade av Älvräddarna

2012 fick vi som första energibolag organisationen Älvräddarnas diplom för optimalt miljöanpassad vattenkraft. Det är vi stolta över, för kriterierna för detta diplom är extremt hårda.

Älvräddarnas kriterier för diplomet säger bland annat att energibolagets samtliga vattenkraftverk ska omfattas av miljöanpassning i form av fiskvägar och att åtgärder ska ske med valet ”Bästa möjliga teknik”. Sedan 2012 är det ännu bara ett till bolag som fått diplomet, vilket visar hur hårda kraven är.

Elmix

All el Tranås Energi säljer är förnybar. Om du inte väljer att köpa vår egenproducerade el får du förnybar el som vi köper in på den nordiska elmarknaden NordPool.

Under 2022 bestod Tranås Energis produktionsmix av:

Förnybart: 100 % (varav 78,86 % vindkraft, 20,59 % biobränsle, 0,5 % vattenkraft och 0,06 % solkraft)
Kärnkraft: 0 %
Fossilt: 0 %

Elmixens miljöbelastning

Kärnavfall g/kWh: 0,0 g
Koldioxid g/kWh: 0,0 g