Grön el - vad är det?

Hem » Grön el – vad är det?

Grön el är säkert ett begrepp du känner igen, ofta är det något telefonförsäljare slänger sig med. Men vad betyder det egentligen och hur tar du reda på om du får vad som utlovas av ditt elbolag? Här reder vi ut detta!

Vad är grön el?

Det finns ingen allmän definition av vad grön el är, specifika krav som ska uppfyllas för att elen ska få kallas så eller något certifikat som intygar att elen är grön. Exakt vad som menas kan alltså vara olika från elbolag till elbolag. Får du ett erbjudande om grön el är det därför bra att alltid fråga exakt vad som menas med det, oftast är det att elen är producerad med förnybara källor, som vattenkraft, vindkraft eller solkraft, och därför inte orsakar koldioxidutsläpp vid produktionen.

I Sverige är vi bra på förnybar el, ungefär hälften av den el som produceras här kommer från förnybara källor som vatten, vind, biobränsle och sol. Det är dock viktigt att tänka på att all elproduktion (även förnybar) påverkar natur och miljö, precis som allt annat som produceras i världen. Dels genom de resurser som behövs för att bygga upp och utnyttja den, dels för att den kan störa djurlivet på olika sätt.

Är kärnkraft grön el?

Kärnkraft är fossilfri men inte förnybar, eftersom uran är en ändlig resurs som inte återskapas så som sol, vind och vatten gör. Kvar i produktionen blir också ett mycket farligt radioaktivt avfall som måste slutförvaras i upp till 100 000 år. Ännu finns inget slutförvar som kan garantera detta.

Säljer Tranås Energi grön el?

Vi på Tranås Energi använder aldrig begreppet grön el gällande våra elavtal, just eftersom vi inte tycker att det är tillräckligt tydligt. Vi använder begreppet förnybar el istället, eftersom det berättar exakt vad vi menar.

All el Tranås Energi säljer, både till privatpersoner och till företag, är ursprungsmärkt och kommer från förnybara källor. Att den är ursprungsmärkt innebär att vi som är elhandlare köper så kallade ursprungsgarantier, en typ av certifikat som visar hur den el du sedan köper av oss är producerad. Vill du vara säker på att utlovad grön el faktiskt är förnybar kan du fråga ditt elbolag om den är ursprungsmärkt.

Vi säger inte att vi säljer grön el, vi kallar den exakt vad den är: 100 % förnybar!

Vår egen elproduktion

Produktionen av vår egen el sker i våra tre vattenkraftverk i Ydre samt i vårt biobränsleeldade kraftvärmeverk i Tranås. Även den är förnybar, men vi går ett steg längre! Det som gör vår elproduktion unik är att vi tar största möjliga hänsyn till biologisk mångfald och att göra ett så litet avtryck i naturen som möjligt. Ett exempel på detta är att vi byggt fiskvägar vid alla våra vattenkraftverk. På så sätt kan fisken röra sig fritt förbi anläggningarna och nå olika miljöer för till exempel lek och uppväxt, vilket är oerhört viktigt för vandrande arter som exempelvis öring.

Läs mer om vår elproduktion

Vår egen elproduktion är även märkt med Bra Miljöval. Om du vill få el från vår egen produktion kryssar du bara för valet Hemmagjord el när du tecknar ditt avtal.

Spelar det någon roll vilken el jag väljer?

Det gör det! Oavsett om du väljer elavtal till dig själv som privatperson eller till ditt företag rekommenderar vi att välja el från ett elbolag som är tydliga med vad de säljer, exempelvis el från förnybar produktion, och inte snurrar till det med okonkreta löften om grön el. Det finns flera fördelar, till exempel ökar efterfrågan på den typ av el som du vill att det ska produceras mer av.

På Tranås Energi tycker vi naturligtvis att du också ska satsa på ett elbolag som tar hänsyn till biologisk mångfald, eftersom denna kan påverkas väldigt mycket av just elproduktion. Genom att ställa frågor om detta till ditt elbolag visar du att detta är en viktig fråga som de bör ta hänsyn till.