Anslutning

Hem » Privat » Fjärrvärme » Anslutning

Vårt fjärrvärmenät finns idag utbyggt i nästan hela centrala Tranås, därför finns det goda möjligheter att ansluta din villa och få värme och varmvatten streamad direkt hem till dig!

Via länken nedan kan du se en karta över de områden där fjärrvärmeledningar finns redan idag. I de flesta av dessa områden är det möjligt att ansluta villor.

Karta över områden med fjärrvärme

Du kan göra en intresseanmälan även om det inte finns fjärrvärme i ditt område. Vår utbyggnad styrs till stor del av efterfrågan, så om vi ser att det finns intresse i ett visst område kan vi titta på möjligheten att starta ett utbyggnadsprojekt där.

Gör en intresseanmälan

När du gör en intresseanmälan tittar vi på hur möjligheterna ser ut för din fastighet och återkommer sedan så snart som möjligt. Om det är möjligt för oss att ansluta din villa till fjärrvärmenätet bokar vi en tid med dig för ett hembesök och du får en offert som du kan ha som underlag i ditt beslut.

Anmäl intresse för fjärrvärmeanslutning via formuläret nedan eller genom att kontakta oss på 0140-692 00 eller info@tranasenergi.se.

Att ansluta en villa till fjärrvärme

Om det inte finns fjärrvärmenät i ditt område sedan tidigare behöver vi först dra fram en huvudkulvert för att kunna leda det varma fjärrvärmevattnet från vårt kraftvärmeverk dit. Detta är ett stort projekt, därför behövs det oftast att ett visst antal husägare i området vill ansluta sig för att det ska bli möjligt att genomföra.

Om det redan finns fjärrvärme i ditt område blir projektet mycket enklare och vi kan gå direkt till nästa steg. Då gräver och förlägger vi ledningarna i gatan och på din tomt. Därefter ansluts din villa via ledningsrör som dras in genom ett hål som borras i grundmuren. Schakten fylls sedan igen och vi återställer gräsmattor m.m. så att det ser ut som det gjorde innan.

Nu är det dags att installera fjärrvärmecentralen inne i din villa. Denna tar liten plats och sätts normalt där den gamla varmvattenberedaren eller pannan fanns, oftast i grovköket eller källaren. När fjärrvärmecentralen anslutits till ditt vattenburna värmesystem är installationen klar.

Kostnad för fjärrvärmeanslutning

För en villa med befintligt vattenburet värmesystem hamnar kostnaden för anslutning och installation av fjärrvärme oftast runt 80 000 kr. Summan kan variera något beroende på den aktuella villans förutsättningar, därför tar vi alltid fram en personlig offert.

ROT-avdrag

Använder du ROT-avdraget har du möjlighet att få tillbaka 30 % av arbetskostnaden vid installation av fjärrvärme. Räknat med en total installationskostnad på 70 000 kr ger avdraget vid fullt utnyttjande en minskning med ca 7 000 kr. Du som beställare betalar bara 70 % av arbetskostnaden till oss och vi får i efterhand ersättning från Skatteverket.

Du kan läsa mer om ROT-avdrag på www.skatteverket.se

Från direktverkande el till fjärrvärme

Även du som bor i en villa med direktverkande el kan installera fjärrvärme, men eftersom fjärrvärmen är vattenburen behöver du samtidigt installera ett vattenburet värmesystem med radiatorer (element). Självklart tar vi fram en offert där alla kostnader för detta är inräknade och vi ordnar även med hela installationen. Du har dessutom möjlighet att söka bidrag för din fjärrvärmeanslutning.

Läs mer om bidraget för energieffektivisering

Prisexempel för konvertering från direktverkande el

Vid en konvertering från direktverkande el till fjärrvärme ser vi över hela huset för att ta reda på hur många radiatorer som behövs. Normalt kan man ersätta några mindre radiatorer med en större och behålla små elradiatorer med mycket låg förbrukning som i t ex klädkammare, garage, källarförråd etc. I dessa fall är ett byte av radiatorer en kostnad som inte är motiverad i och med att besparingen är för liten.

Installation av fjärrvärme och vattenburet system 10 radiatorer (2024): ca 181 000 kr (165 000 kr efter ROT-avdrag)

Installation av fjärrvärme och vattenburet system 15 radiatorer (2024): ca 227 000 kr (206 000 kr efter ROT-avdrag)

Priserna ovan är exempel och kan komma att förändras snabbt. Vi tar alltid fram en personlig offert som anpassas efter just din villas förutsättningar.