Hem » Privat » Fjärrvärme » Anslutning & priser

Anslutning och priser

Vårt fjärrvärmenät finns idag utbyggt i nästan hela centrala Tranås, därför finns det goda möjligheter att ansluta din villa och få värme och varmvatten streamad direkt hem till dig!

Driftkostnad 2023

Om du har en fjärrvärmeansluten bostad betalar du så kallad driftavgift. Den är uppdelad på abonnemangsavgift, effektavgift och energiavgift enligt nedan.

Varje höst informerar vi om vad driftavgiften blir för kommande år. Inför 2023 höjdes fjärrvärmepriset för villakunder med 2,5 %, vilket motsvarar 2,4 öre per kWh. Till skillnad från elpriset, som kan förändras snabbt i takt med väderomslag och bränslepriser på helt andra platser i världen, är fjärrvärmepriset alltså stabilt över tid och du behöver inte oroa dig för plötsliga kallduschar.

Tariff 1, 0-50 kWPris inkl. moms
Abonnemangsavgift1 975 kr/år
Effektavgift400 kr/kW
Energiavgift621 kr/MWh

Jämförpriser

Priserna visas inkl. moms.

 

Årlig förbrukning i kWhTotal kostnad per årVarav under året rörlig delVarav under året fast del
15 000 kWh15 044 kr9 319 kr5 725 kr
20 000 kWh19 400 kr12 425 kr6 975 kr
30 000 kWh28 113 kr18 638 kr9 475 kr
40 000 kWh36 825 kr24 850 kr11 975 kr

Avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor t.o.m. 230831
Allmänna avtalsvillkor f.o.m. 230901

Allmänna bestämmelser

För fastigheter vars hela värmebehov täcks med fjärrvärme bestäms den abonnerade effekten E enligt kategoritalsmetoden. E-värdet för småhusfastigheter får man genom att dividera den årliga årsförbrukningen med kategoritalet 1600.

Exempel: Småhusfastighet med normalårskorrigerad årsförbrukning på 25 000 kWh räknas 25 000/1600 = 15,625 kW

Vid förändringar i energianvändningen omräknas effektvärdet. Avviker medelvärdet av de två åren före förbrukningsåret med mer än 5% från den abonnerade effekten, används det framräknade medelvärdet som ny abonnerad effekt. Om energianvändningen inom ett befintligt abonnemang förändras väsentligt genom ut- eller ombyggnader kan E-värdet ändras under löpande debiteringsår, anmäl i så fall förändringen till oss. För nya kunder fastställs ett preliminärt E-värde, som justeras sedan leverans pågått ett kalenderår. Inom fastigheter med tillsatsvärme bestäms den abonnerade effekten med hänsyn till energianvändningen under januari–mars och november–december.

Att ansluta en villa till fjärrvärme

Om det inte finns fjärrvärmenät i ditt område sedan tidigare är det första vi gör att dra fram en huvudkulvert för att kunna leda det varma fjärrvärmevattnet från vårt kraftvärmeverk dit. Detta steg är dyrt för oss att genomföra och därför behövs det ofta att ett visst antal hus i området vill ansluta sig för att det ska bli möjligt.

Om det redan finns fjärrvärme i ditt område blir projektet mycket enklare och vi kan gå direkt till nästa steg. Då gräver och förlägger vi ledningarna i gatan och på din tomt. Därefter ansluts din villa via ledningsrör som dras in genom ett hål som borras i grundmuren. Schakten fylls sedan igen och vi återställer gräsmattor m.m. så att det ser ut som det gjorde innan.

Nu är det dags att installera fjärrvärmecentralen inne i din villa. Denna sätts normalt där den gamla varmvattenberedaren eller pannan fanns, oftast i grovköket eller källaren. När fjärrvärmecentralen anslutits till ditt vattenburna värmesystem är installationen klar.

Kostnad för fjärrvärmeanslutning

För en villa med befintligt vattenburet värmesystem hamnar kostnaden för anslutning och installation av fjärrvärme oftast runt 65 000-75 000 kr. Summan kan variera något beroende på den aktuella villans förutsättningar, därför tar vi alltid fram en personlig offert.

ROT-avdrag

Använder du ROT-avdraget har du möjlighet att få tillbaka 30 % av arbetskostnaden vid installation av fjärrvärme. Räknat med en total installationskostnad på 70 000 kr ger avdraget vid fullt utnyttjande en minskning med ca 7 000 kr. Du som beställare betalar bara 70 % av arbetskostnaden till oss och vi får i efterhand ersättning från Skatteverket.

Du kan läsa mer om ROT-avdrag på www.skatteverket.se

Från direktverkande el till fjärrvärme

Även du som bor i en villa med direktverkande el kan installera fjärrvärme, men eftersom fjärrvärmen är vattenburen behöver du samtidigt installera ett vattenburet värmesystem med radiatorer (element). Självklart tar vi fram en offert där alla kostnader för detta är inräknade och vi ordnar även med hela installationen.

Prisexempel för konvertering från direktverkande el

Vid en konvertering från direktverkande el till fjärrvärme ser vi över hela huset för att ta reda på hur många radiatorer som behövs. Normalt kan man ersätta några mindre radiatorer med en större och behålla små elradiatorer med mycket låg förbrukning som i t ex klädkammare, garage, källarförråd etc. I dessa fall är ett byte av radiatorer en kostnad som inte är motiverad i och med att besparingen är för liten.

Installation av fjärrvärme och vattenburet system 10 radiatorer (2022): ca 155 000 kr (136 000 kr efter ROT-avdrag)

Installation av fjärrvärme och vattenburet system 15 radiatorer (2022): ca 200 000 kr (170 000 kr efter ROT-avdrag)

Priserna ovan är exempel och kan komma att förändras snabbt. Vi tar alltid fram en personlig offert som anpassas efter just din villas förutsättningar.

Kan jag få fjärrvärme?

Fjärrvärmenätet är idag utbyggt i nästan hela Tranås. Via länken nedan kan du se en karta över de områden där fjärrvärmeledningar finns och i de flesta av dessa är det möjligt att ansluta villor.

Karta över områden med fjärrvärme

När du gör en intresseanmälan tittar vi på hur möjligheterna ser ut för din fastighet och återkommer sedan så snart som möjligt. Om det är möjligt för oss att ansluta din villa till fjärrvärmenätet bokar vi en tid med dig för ett hembesök och du får en offert som du kan ha som underlag i ditt beslut.

Du kan göra en intresseanmälan även om det inte finns fjärrvärme i ditt område. Då sparar vi den och om vi ser att det finns stort intresse i ett område kan vi titta på möjligheten att starta ett större utbyggnadsprojekt där.

 

Gör en intresseanmälan

Anmäl intresse för fjärrvärmeanslutning via formuläret nedan eller genom att kontakta oss på 0140-692 00 eller info@tranasenergi.se.