Schysst pris

Hem » Privat » Elavtal » Om våra elavtal » Schysst pris

Elmarknaden ser inte längre ut som den gjorde för bara ett par år sedan, därför behöver både vi och våra elkunder tänka nytt. Ur detta kom Schysst pris, ett elavtal utan riskpåslag och med stor valmöjlighet!

I vårt nya avtal Schysst pris kombineras ett i grunden fast pris med rörliga delar som styrs av hur du använder din el. Upplägget gör att vi kan ta bort alla riskpåslag som vanliga fastprisavtal innehåller.

Ta en titt på filmen nedan så förklarar vi hur det funkar!

Sammanfattning

  • Avtalet Schysst pris tecknas med bindningstid på ett eller tre år.
  • Du väljer hur mycket el vi ska köpa in per år till fast pris, det fasta priset är samma under hela avtalsperioden.
  • Din el med fast pris fördelas över året enligt den profil du väljer.
  • Om du använder mer/mindre el än som fördelats till månaden köps/säljs denna del till rörligt månadspris.
  • Du betalar för den faktiska profilkostnaden, denna kostnad är rörlig.
  • Du betalar för balanskostnad, elcertifikat och ursprungsgarantier, dessa kostnader är rörliga.
  • Årsavgiften är 264 kr/år (22 kr/månad) inkl. moms precis som för övriga avtal.

Din elkostnad är 100 % transparent och självklart är elen förnybar med möjlighet till extra miljöval, precis som tidigare.

Du väljer hur mycket el vi ska köpa in

När du tecknar avtalet Schysst pris väljer du själv hur många kWh vi ska köpa in till dig per år. Den el vi köper in får du till det fasta pris som du ser när du tecknar avtalet.

Du väljer själv om du vill att vi köper in hela din planerade årsförbrukning eller bara en del av den, om du föredrar att ha rörligt pris på resten (se längre ned hur detta fungerar). När du anger antal kWh behöver du ta med i beräkningen om du planerar att göra några förändringar som kommer att påverka din elanvändning mycket, till exempel skaffa solceller eller byta värmesystem.

Du väljer en profil

Det antal kWh vi köper in till dig fördelas över hela året och hur mycket el som fördelas till varje månad beror på vilken profil du väljer när du tecknar ditt avtal. Här behöver du tänka till, för du kan inte byta profil i efterhand och det är därför viktigt att du tar den som är mest lik hur du tror att din elanvändning kommer att se ut framöver.

Det finns tre profiler att välja på. En för dig som använder ungefär lika mycket el varje månad, en för dig som använder lite mer el på vintern än på sommaren och en för dig som använder mycket mer el på vintern än på sommaren.

 

För att ta reda på vilken profil som passar dig kan du titta på din förbrukningsstatistik under de senaste åren, till exempel på Mina sidor om du är kund hos oss. Även här är det bra att tänka över om du planerar några förändringar som påverkar din elanvändning.

Två faktorer påverkar fakturan

Nu kommer vi till den stora skillnaden mellan Schysst pris och ett traditionellt fastpris-avtal, det finns nämligen två faktorer som påverkar din elkostnad varje månad:

1. Hur mycket el du använder under månaden

Troligen kommer du aldrig att använda exakt så många kilowattimmar som vi fördelat till varje månad, mellanskillnaden hanteras då så här:

Om du använt mindre el än vi har fördelat till månaden, säljs mellanskillnaden tillbaka enligt det rörliga månadspriset på börsen. Om du använt mer köps i stället mellanskillnaden till det rörliga månadspriset på börsen. Tranås Energi tar hand om detta åt dig och du ser på fakturan hur många kWh du köpt eller sålt till rörligt pris.

Detta upplägg gör att vi inte behöver ta höjd för att du använder mer eller mindre el än vi köpt in och du slipper riskpåslag på ditt fasta pris!

Diagram som visar mellanskillnad mellan inköpt mängd kWh och verklig förbrukning.

 

 

2. Hur elen används under dygnet = profilkostnad

Den andra faktorn som påverkar fakturan är hur elen används under dygnets timmar i ditt elområde, eller – om du har timmätning sen tidigare – hur just ditt hushåll använder elen under dygnet.

Så vida man inte har ett avtal med rörligt pris och timmätning betalar man som kund samma elpris per kWh oavsett när på dygnet man använder sin el. Men i verkligheten varierar både förbrukningen och priset över dygnet. Skillnaden där emellan kallas för timprofilkostnad eller profilkostnad.

Eftersom ditt elbolag har fått stå för profilkostnaden har de behövt ta höjd för denna och bakat in ett påslag för denna i ditt fasta elpris. Har du haft ett avtal med rörligt pris har du betalat den faktiska kostnaden men den har bakats in i det rörliga elpriset. ​Du har alltså alltid betalat för profilkostnaden oavsett vilket elavtal eller elbolag du haft tidigare, men har troligen aldrig sett den separerad på fakturan.

I Schysst pris gör vi på ett nytt sätt. För att kunna ge dig ett fast pris och samtidigt slippa lägga på spekulativa påslag, utefter hur vi tror marknaden kommer att utveckla sig, har vi separerat profilkostnaden från det fasta priset. Du får betala den faktiska kostnaden varje månad och ser denna som en egen rad på fakturan.

Även detta bidrar till ett lägre fast pris på din inköpta el.

Så räknas profilkostnaden ut

Hur din profilskostnad räknas ut beror på om du har månadsmätning eller timmätning.

Har du månadsmätning tar vi vårt volymviktade rörliga månadspris för ditt elområde minus det rörliga månadspriset på börsen för aktuell månad.

Om du har timmätning sen tidigare har du ett unikt rörligt månadspris baserat på din elanvändning per timme och timpriset på börsen. Din unika profilkostnad utgörs därför av ditt unika rörliga pris för månaden minus det rörliga månadspriset på börsen.

Om du har månadsmätning idag och vill byta till timmätning för att kunna påverka din profilkostnad kan du höra av dig till oss och be om detta. En förutsättning för att tjäna på detta är att du kan styra stora delar av din elanvändning till de timmar då priserna på börsen är som lägst.

Statistik över profilkostnader

Nedan ser du vad profilkostnaden för kunder med månadsmätning hamnat på månad för månad under det senaste året i respektive elområde.

MånadElområde 1Elområde 2Elområde 3Elområde 4
April 20240,96 öre/kWh1,47 öre/kWh2,79 öre/kWh3,59 öre/kWh
Mars 20240,66 öre/kWh0,70 öre/kWh1,80 öre/kWh1,80 öre/kWh
Februari 20244,25 öre/kWh3,67 öre/kWh2,95 öre/kWh2,49 öre/kWh
Januari 20241,20 öre/kWh6,90 öre/kWh7,40 öre/kWh7,52 öre/kWh
December 20232,43 öre/kWh4,02 öre/kWh6,19 öre/kWh6,51 öre/kWh
November 20233,03 öre/kWh3,84 öre/kWh8,59 öre/kWh9,54 öre/kWh
Oktober 20232,91 öre/kWh2,31 öre/kWh4,09 öre/kWh4,21 öre/kWh
September 2023-0,25 öre/kWh-0,07 öre/kWh1,11 öre/kWh2,72 öre/kWh
Augusti 20230,67 öre/kWh0,49 öre/kWh2,04 öre/kWh2,06 öre/kWh
Juli 20230,10 öre/kWh0,30 öre/kWh0,57 öre/kWh0,57 öre/kWh
Juni 2023-2,33 öre/kWh-2,06 öre/kWh0,18 öre/kWh0,19 öre/kWh
Maj 20234,23 öre/kWh4,68 öre/kWh3,65 öre/kWh0,95 öre/kWh

Balanskostnad, elcertifikat och ursprungsgarantier

Balanskostnad är en avgift vi betalar till Svenska kraftnät, elcertifikat är en obligatorisk avgift som vi betalar när vi köper in din el och ursprungsgarantier är en avgift för att kunna garantera att din el kommer från förnybara källor. Dessa kostnader har du alltid betalat för, oavsett elbolag och oavsett avtalstyp, men de är ofta inbakade i andra avgifter så att du inte ser dem var för sig.

Hos oss betalar du alltid inköpspris för dessa, vi lägger inte på något emellan. Eftersom vi vill vara helt transparenta ser du kostnaden för varje post på fakturan.

Har du frågor?

Om du har frågor om Schysst pris är du alltid varmt välkommen att kontakta oss!

Våra kontaktuppgifter