Om våra elavtal

Hem » Privat » Elavtal » Om våra elavtal

All elproduktion påverkar naturen på ett eller annat sätt, men vår ambition är att den vi producerar själva ska påverka så lite som möjligt. Snällt mot djur och natur helt enkelt. Vill du vara med? Teckna ett elavtal och välj gärna till vår egen Hemmagjorda el du med!

Dessa elavtal kan du välja bland

Schysst pris tecknas för 1 eller 3 år och du väljer själv hur mycket el som ska köpas in årsvis till det fasta pris som du ser när du tecknar avtalet här på hemsidan.

Den inköpta elen med fast pris fördelas ut till varje månad enligt en av de tre profiler som finns att välja på. Om du använder mer eller mindre el än den som fördelats till respektive månad köps/säljs mellanskillnaden enligt börsens aktuella rörliga månadspris. Detta gör att vi inte behöver baka in några riskpåslag i det fasta priset, som elbolagen gör i vanliga fastpris-avtal.

I avtalet har vi också valt att separera profilkostnaden från det fasta priset och lägga den som en egen rörlig post på fakturan. På så sätt betalar du den faktiska profilkostnaden varje månad och detta bidrar också till att vi inte behöver göra några riskpåslag på det fasta priset.

Balanskostnad, elcertifikat och ursprungsgarantier har också separata poster på fakturan, precis som med ett Rörligt pris-avtal. Kostnaderna är rörliga månad för månad och du betalar enligt våra inköpspriser.

En månadsavgift på 22 kr tillkommer.

Läs mer om hur Schysst pris fungerar

Se pris och teckna avtal

Priserna på elmarknaden varierar hela tiden och styrs, som mycket annat, av tillgång och efterfrågan. En mild vinter och regn på de ”rätta” ställena sänker priserna medan kyla och torka höjer dem. Vårt rörliga månadspris följer dessa svängningar och har historiskt sett varit billigast i längden.

Ditt elpris

När du väljer ett avtal med rörligt pris består elpriset du betalar av

  • månadens elpris (utgörs av den nordiska elbörsens elpris volymviktat med våra kunders elförbrukning i ditt elområde)
  • Tranås Energis påslag (1,7 öre/kWh)
  • innevarande månads avgifter (inköpspriser) för balanskostnad, elcertifikat, ursprungsgarantier för förnybar el
  • moms

En månadsavgift på 22 kr inkl. moms tillkommer.

Avtalet är inte tidsbestämt utan löper på med en månads uppsägningstid. För att kunna ha avtalet Rörligt timpris behöver din elmätare vara månadsmätt.

Så räknas månadens elpris fram

När månadens elpris räknas fram kan man enkelt förklarat säga att vi samlar alla våra kunders förbrukningar under perioden (hur mycket el de använt och vilka tider de använt sin el) inom aktuellt elområde och viktar dem mot vad spotpriserna på marknaden har varit. På så sätt får vi fram ett volymviktat månadspris.

Ursprungsgarantier

För att ett elbolag ska kunna garantera att den el de säljer är förnybar köper de så kallade ursprungsgarantier. All el som ingår i ditt elavtal hos Tranås Energi är förnybar, så kostnaden för ursprungsgarantier är alltid en del av ditt elpris (se ovan).

Kostnaden för ursprungsgarantier är rörlig eftersom vi köper in dina ursprungsgarantier löpande. Du kan se kostnaderna för innevarande månads ursprungsgarantier under rubriken ”Förnybart” på din faktura. Vi lägger inte på någon extra kostnad, utan den summa du ser på fakturan är samma summa som vi köpt in dina garantier för.

Teckna avtal

Om du har möjlighet att styra din elanvändning till tider på dygnet då elen är billig kan Rörligt timpris vara ett bra alternativ för dig.

Ditt elpris

Ditt totala elpris består av

  • den nordiska elbörsens rörliga timpris
  • Tranås Energis påslag (1,7 öre/kWh)
  • innevarande månads avgifter (inköpspriser) för balanskostnad, elcertifikat, ursprungsgarantier för förnybar el
  • moms

En månadsavgift på 22 kr inkl. moms tillkommer.

Beställning

Vårt avtal Rörligt timpris kan inte tecknas via hemsidan, istället är du välkommen att kontakta oss för beställning. När din beställning är gjord har ditt elnätsbolag tre månader på sig att börja leverera dina timvärden till oss och först då kan avtalet starta, men oftast går det snabbare än så att komma i gång.

OBS! Det är inte alla elnätsbolag som ger kunden möjlighet att byta tillbaka från timpris till en ”vanlig” månadsavläsning igen, vilket kan innebära att du måste fortsätta ha timpris om du en gång bytt. Kolla därför denna möjlighet hos ditt nätbolag innan du byter till timpris, så du vet vad som gäller där du bor. Inom Tranås Energi Elnäts område går det bra att byta tillbaka.

Här kan du läsa mer om Rörligt timpris

Ursprungsgarantier

För att ett elbolag ska kunna garantera att den el de säljer är förnybar köper de så kallade ursprungsgarantier. All el som ingår i ditt elavtal hos Tranås Energi är förnybar, så kostnaden för ursprungsgarantier är alltid en del av ditt elpris.

Vi köper in dina ursprungsgarantier löpande och priset på dessa är också rörligt. Du kan se kostnaderna för innevarande månads ursprungsgarantier under rubriken ”Förnybart” på din faktura. Vi lägger inte på någon extra kostnad, utan den summa du ser på fakturan är samma summa som vi köpt in dina garantier för.

Bra Miljöval
Tillvalet Bra Miljöval säkerställer att din el produceras på ett sätt som uppfyller Naturskyddsföreningens hårda krav för Bra Miljöval. Samtidigt stöttar du projekt som reparerar miljöskador och bidrar till energieffektivisering.

Hemmagjord el
Vårt tillval Hemmagjord el är för dig som vill veta exakt var och hur din el produceras, nämligen i vårt kraftvärmeverk i Tranås och i våra vattenkraftverk i Ydre, med stor hänsyn till natur och miljö. Produktionen är både märkt med Bra Miljöval och diplomerad av Älvräddarna.

Läs mer om vår egen elproduktion

Se pris och teckna avtal med tillval

Anvisat pris

Om du är elkund hos oss men inte själv har tecknat något elavtal betalar du enligt så kallat Anvisat pris eller Anvisningspris. Det gäller dig som

  • bor inom Tranås Energi Elnäts nätområde men aldrig tecknat något elavtal eller
  • tidigare haft ett elavtal hos oss men inte tecknat något nytt när det gamla löpt ut.

Det anvisade priset består i grunden av ett rörligt pris som förändras månadsvis, men observera att Anvisat pris inte är detsamma som avtalet Rörligt pris. En månadsavgift på 22 kr tillkommer, precis som för övriga elavtal. Nätavgifter och energiskatt debiteras av ditt elnätsbolag.

Du kan när som helst teckna något av våra elavtal, med start från närmaste månadsskifte.

"Personalen har ett mycket bra bemötande och de är tydliga i sina svar när man frågar om något."

Kommentar från kund

Kundundersökning 2023

Följ strömmen – byt till oss

Om du säger till minst 14 dagar i förväg kan du byta från ett annat elbolag till oss från närmaste månadsskifte. Om du flyttar till nytt boende kan vi starta ditt elavtal vilken dag som helst i månaden, bara vi får veta ditt flyttdatum några dagar i förväg.

Gör såhär för att byta elbolag till Tranås Energi:

1. Kolla med ditt nuvarande elbolag att du är fri att byta och att du inte har någon bindningstid/uppsägningstid kvar. Du måste själv säga upp ditt befintliga elavtal med dem.

2. Teckna ett elavtal med oss från den dag ditt nuvarande elavtal avslutas. Det ska vara samma person som tecknar elavtalet som står för elnätsavtalet.

3. Du får en bekräftelse på att vi tagit emot din beställning via e-post och när vi registrerat ditt elavtal skickar vi en bekräftelse på posten om att du blivit kund hos oss.

Klart! Nu är du elhandelskund hos oss på Tranås Energi, nätavgiften betalar du precis som tidigare till det företag som äger elnätet i området där du bor.