Djur- och naturvänlig el

Hem » Privat » Elavtal » Om våra elavtal

”Djur- och naturvänlig el”, hur menar vi då? All elproduktion påverkar naturen på ett eller annat sätt, men vår ambition är att producera vår egen på ett sätt som påverkar så lite som möjligt. Snällt mot djur och natur helt enkelt. Vill du vara med? Välkommen att bli elkund hos oss!

Dessa elavtal kan du välja bland

Grunden i Personligt pris utgörs av ett fast pris på din beräknade årsförbrukning, som vi fördelar över året enligt en normal förbrukningskurva. Varje månad görs en justering efter din faktiska förbrukning, om mer eller mindre el än beräknat har använts köps eller säljs mellanskillnaden till aktuellt rörligt pris.

På så sätt motsvarar avtalet hela tiden din faktiska elanvändning och vi kan i gengäld erbjuda dig ett extra bra fastpris. En win-win helt enkelt!

Du kan teckna avtalet på ett eller tre år. En årsavgift på 264 kr tillkommer.

Se pris och teckna avtal

Diagram som beskriver upplägget i elavtalet Personligt pris

När du tecknat ditt avtal köper vi in din el för hela avtalstiden. På så sätt vet du i förväg vad varje kilowattimme kommer att kosta och undviker överraskningar om priserna på elmarknaden skulle svänga. Fast pris är ett tryggt val, speciellt för dig som har lite högre elförbrukning.

Du kan teckna avtalet på ett eller tre år. En årsavgift på 264 kr tillkommer.

Se pris och teckna avtal

Priserna på elmarknaden varierar hela tiden och styrs, som mycket annat, av tillgång och efterfrågan. En mild vinter och regn på de ”rätta” ställena sänker priserna medan kyla och torka höjer dem. Vårt rörliga pris följer dessa svängningar och brukar historiskt sett bli billigast i längden.

När du väljer ett avtal med rörligt pris består elpriset du betalar av

  • vårt inköpspris under månaden
  • vårt påslag á 3,75 öre/kWh (inkl. moms)
  • innevarande månads avgifter för elcertifikat och ursprungsgarantier för förnybar el
  • moms

En årsavgift på 264 kr tillkommer. Avtalet är inte tidsbestämt utan löper på med en månads uppsägningstid.

Se pris och teckna avtal

Precis som det låter köper du hälften av din el enligt vårt avtal Fast pris och hälften till det rörliga som varierar från månad till månad.

Du kan teckna avtalet på ett eller tre år. En årsavgift på 264 kr tillkommer.

Se pris och teckna avtal

Under sommaren, då industrierna går på lågvarv och vädret förhoppningsvis bjuder på lagom mycket sol, regn och vind, finns goda möjligheter till ett riktigt bra elpris. Det är också då vi handlar upp elen till dig som tecknat avtalet Säkrad sommarel. Det elpris du får består av snittpriset från inköpen i juni, juli och augusti. Priset presenteras i september och börjar gälla efter årsskiftet.

Avtalet kan tecknas när som helst under året. Innan vi gjort din första sommarupphandling köper du din el till rörligt pris.

Säkrad sommarel löper på med fast pris ett kalenderår i taget tills du säger upp det, så du behöver inte fundera på att teckna om avtalet för att få ett bra pris. Om du vill att avtalet ska upphöra vid nästa årsskifte behöver du säga upp det senast den 31 maj. Vi skickar alltid ut ett brev med en påminnelse om det när det närmar sig detta datum.

Säkrad sommarels pris för 2021 är 43,1 öre/kWh (inkl. moms). En årsavgift på 264 kr tillkommer.

Bra Miljöval
Tillvalet Bra Miljöval säkerställer att din el produceras på ett sätt som uppfyller Naturskyddsföreningens hårda krav för Bra Miljöval. Samtidigt stöttar du projekt som reparerar miljöskador och bidrar till energieffektivisering.

Hemmagjord el
Vårt tillval Hemmagjord el är för dig som vill veta exakt var och hur din el produceras, nämligen med största möjliga hänsyn till natur och miljö i vårt kraftvärmeverk i Tranås och i våra vattenkraftverk i Ydre. Produktionen är både märkt med Bra Miljöval och diplomerad av Älvräddarna.

Se pris och teckna avtal med tillval

Anvisat pris

Om du är elkund hos oss men inte själv har tecknat något elavtal betalar du enligt så kallat Anvisat pris. Det gäller dig som

  • bor inom Tranås Energi Elnäts nätområde men aldrig tecknat något elavtal eller
  • tidigare haft ett elavtal hos oss men inte tecknat något nytt när det gamla löpt ut

Du kan när som helst teckna något av våra elavtal, med start från närmaste månadsskifte. Det anvisade priset uppdateras varje kvartal. För 1 juli – 30 september 2021 är det 56,8 öre/kWh (totalt 71,0 öre/kWh inkl. moms).

”Märkningen Schysst Elhandel är till för din trygghet. Den visar att vi följer kraven, med kundens bästa i åtanke.”

Jessica Andersson

Elsäljare, Tranås Energi

Följ strömmen – byt till oss

Om du säger till minst 14 dagar i förväg kan du byta från ett annat elbolag till oss från närmaste månadsskifte. Om du flyttar till nytt boende kan vi starta ditt elavtal vilken dag som helst i månaden, bara vi får veta ditt flyttdatum några dagar i förväg.

Gör såhär för att byta elbolag till Tranås Energi:

1. Kolla med ditt nuvarande elbolag att du är fri att byta och att du inte har någon bindningstid/uppsägningstid kvar. Du måste själv säga upp ditt befintliga elavtal med dem.

2. Teckna ett elavtal med oss från den dag ditt nuvarande elavtal avslutas. De anläggningsuppgifter du behöver hittar du på din senaste elfaktura. Det ska vara samma person som tecknar elavtalet som står för elnätsavtalet.

3. Du får en bekräftelse på att vi tagit emot din beställning via e-post och när vi registrerat ditt elavtal skickar vi en bekräftelse på posten om att du blivit kund hos oss.

Klart! Nu är du elhandelskund hos oss på Tranås Energi, nätavgiften betalar du precis som tidigare till det företag som äger elnätet i området där du bor.