Hem » Privat » Elavtal » Om våra elavtal

Djur- och naturvänlig el

”Djur- och naturvänlig el”, hur menar vi då? All elproduktion påverkar naturen på ett eller annat sätt, men vår ambition är att producera vår egen på ett sätt som påverkar så lite som möjligt. Snällt mot djur och natur helt enkelt. Vill du vara med? Välkommen att bli elkund hos oss!

Dessa elavtal kan du välja bland

När du tecknat ditt avtal köper vi in din el för hela avtalstiden. På så sätt vet du i förväg vad varje kilowattimme kommer att kosta och undviker överraskningar om priserna på elmarknaden skulle svänga. Kostnader för ursprungsgarantier (förnybar el) ingår.

Fast pris är ett tryggt val, speciellt för dig som har lite högre elförbrukning.

En månadsavgift på 22 kr tillkommer.

Se pris och teckna avtal

Priserna på elmarknaden varierar hela tiden och styrs, som mycket annat, av tillgång och efterfrågan. En mild vinter och regn på de ”rätta” ställena sänker priserna medan kyla och torka höjer dem. Vårt rörliga månadspris följer dessa svängningar och har historiskt sett varit billigast i längden.

Ditt elpris

När du väljer ett avtal med rörligt pris består elpriset du betalar av

 • vårt inköpspris under månaden (utgörs av den nordiska elbörsens elpris sammanvägt med månadens elanvändningsprofil i ditt elområde)
 • vårt påslag á 3,75 öre/kWh (inkl. moms)
 • innevarande månads avgifter för elcertifikat och ursprungsgarantier för förnybar el
 • moms

En månadsavgift på 22 kr tillkommer. Avtalet är inte tidsbestämt utan löper på med en månads uppsägningstid.

Ursprungsgarantier

För att ett elbolag ska kunna garantera att den el de säljer är förnybar köper de så kallade ursprungsgarantier. All el som ingår i ditt elavtal hos Tranås Energi är förnybar, så kostnaden för ursprungsgarantier är alltid en del av ditt elpris (se ovan).

När du väljer ett elavtal med rörligt pris köper vi in dina ursprungsgarantier löpande och priset på dessa är också rörligt. Du kan se kostnaderna för innevarande månads ursprungsgarantier under rubriken ”Förnybart” på din faktura. Vi lägger inte på någon extra kostnad, utan den summa du ser på fakturan är samma summa som vi köpt in dina garantier för.

Teckna avtal

Om du har möjlighet att styra din elanvändning till tider på dygnet då elen är billig kan Rörligt timpris vara ett bra alternativ för dig.

Ditt elpris

Ditt totala elpris består av

 • rörligt timpris för ditt elområde
 • vårt påslag á 3,75 öre/kWh (inkl. moms)
 • innevarande månads avgifter för elcertifikat och ursprungsgarantier för förnybar el
 • moms

En månadsavgift på 22 kr tillkommer.

Beställning

Vårt avtal Rörligt timpris kan inte tecknas via hemsidan, istället är du välkommen att kontakta oss för beställning. När din beställning är gjord har ditt elnätsbolag tre månader på sig att börja leverera dina timvärden till oss och först då kan avtalet starta, men oftast går det snabbare än så att komma i gång.

OBS! Det är inte alla elnätsbolag som ger kunden möjlighet att byta tillbaka från timpris till en ”vanlig” avläsning igen, vilket kan innebära att du måste fortsätta ha timpris om du en gång bytt. Kolla därför denna möjlighet hos ditt nätbolag innan du byter till timpris, så du vet vad som gäller där du bor. Inom Tranås Energi Elnäts område går det bra att byta tillbaka.

Följ aktuella timpriser

När du väljer avtalet Rörligt timpris är det viktigt att du håller dig uppdaterad om hur elpriset på marknaden varierar över dygnet och anpassar din elförbrukning efter detta. Om du inte har möjlighet att anpassa din förbrukning är det bättre att välja en annan avtalstyp.

För att hålla koll på när på dygnet elen är som billigast kan du exempelvis använda appen Elen eller titta på NordPools webbplats, där spotpriserna för nästkommande dag läggs ut varje eftermiddag. SE1, SE2, SE3 och SE4 är Sveriges olika elområden, Tranås hör till SE3.  Priserna på NordPool visas i euro och per MWh, byt valuta till SEK och flytta kommatecknet ett steg till vänster så får du öre/kWh.

På fakturan

På fakturan ser du ditt elpris, som baseras på din elförbrukning per timme i förhållande till timpriset på elbörsen. Ditt elpris är alltså unikt och kan inte jämföras med någon annans.

Här kan du läsa mer om Rörligt timpris

Ursprungsgarantier

För att ett elbolag ska kunna garantera att den el de säljer är förnybar köper de så kallade ursprungsgarantier. All el som ingår i ditt elavtal hos Tranås Energi är förnybar, så kostnaden för ursprungsgarantier är alltid en del av ditt elpris.

När du väljer ett elavtal med rörligt pris köper vi in dina ursprungsgarantier löpande och priset på dessa är också rörligt. Du kan se kostnaderna för innevarande månads ursprungsgarantier under rubriken ”Förnybart” på din faktura. Vi lägger inte på någon extra kostnad, utan den summa du ser på fakturan är samma summa som vi köpt in dina garantier för.

Med avtalet 50/50 köper du varje månad hälften av din el enligt vårt avtal Fast pris och hälften enligt avtalet Rörligt pris.

En månadsavgift på 22 kr tillkommer.

Se pris och teckna avtal

Under sommaren, då industrierna går på lågvarv och vädret förhoppningsvis bjuder på lagom mycket sol, regn och vind, finns goda möjligheter till ett riktigt bra elpris. Det är också då vi handlar upp elen till dig som tecknat avtalet Säkrad sommarel. Det elpris du får består av snittpriset från inköpen i juni, juli och augusti. Priset presenteras i september och börjar gälla efter årsskiftet.

Säkrad sommarel löper på med fast pris ett kalenderår i taget tills du säger upp det, så du behöver inte fundera på att teckna om avtalet för att få ett bra pris. Om du vill att avtalet ska upphöra vid nästa årsskifte behöver du säga upp det senast den 31 maj. Vi skickar alltid ut ett brev med en påminnelse om det när det närmar sig detta datum.

Du som var med i upphandlingen under sommaren 2022 har ett elpris på 192,8 öre/kWh (241,0 öre/kWh inkl.moms) under 2023. En månadsavgift på 22 kr tillkommer.

Säkrad sommarel kan inte tecknas via hemsidan, så kontakta oss om du är intresserad av att teckna detta avtal. Avtalet kan tecknas när som helst under året, men för att vara med i årets upphandling behöver du teckna det senast 31 maj. Innan årsskiftet efter din första sommarupphandling köper du din el enligt avtalet Rörligt pris.

Bra Miljöval
Tillvalet Bra Miljöval säkerställer att din el produceras på ett sätt som uppfyller Naturskyddsföreningens hårda krav för Bra Miljöval. Samtidigt stöttar du projekt som reparerar miljöskador och bidrar till energieffektivisering.

Hemmagjord el
Vårt tillval Hemmagjord el är för dig som vill veta exakt var och hur din el produceras, nämligen med största möjliga hänsyn till natur och miljö i vårt kraftvärmeverk i Tranås och i våra vattenkraftverk i Ydre. Produktionen är både märkt med Bra Miljöval och diplomerad av Älvräddarna.

Se pris och teckna avtal med tillval

Anvisat pris

Om du är elkund hos oss men inte själv har tecknat något elavtal betalar du enligt så kallat Anvisat pris eller Anvisningspris. Det gäller dig som

 • bor inom Tranås Energi Elnäts nätområde men aldrig tecknat något elavtal eller
 • tidigare haft ett elavtal hos oss men inte tecknat något nytt när det gamla löpt ut.

Sedan 1 januari 2023 består det anvisade priset i grunden av ett rörligt pris som förändras månadsvis. Hela kostnaden för det anvisade priset utgörs av

 • vårt inköpspris under månaden (utgörs av den nordiska elbörsens elpris sammanvägt med månadens elanvändningsprofil i ditt elområde)
 • vårt påslag á 15 öre/kWh
 • innevarande månads avgifter för elcertifikat och ursprungsgarantier för förnybar el
 • moms

En månadsavgift på 22 kr tillkommer, precis som för övriga elavtal. Nätavgifter och energiskatt debiteras av ditt elnätsbolag.

Du kan när som helst teckna något av våra elavtal, med start från närmaste månadsskifte.

”Märkningen Schysst Elhandel är till för din trygghet. Den visar att vi följer kraven, med kundens bästa i åtanke.”

Jessica Andersson

Elsäljare, Tranås Energi

Följ strömmen – byt till oss

Om du säger till minst 14 dagar i förväg kan du byta från ett annat elbolag till oss från närmaste månadsskifte. Om du flyttar till nytt boende kan vi starta ditt elavtal vilken dag som helst i månaden, bara vi får veta ditt flyttdatum några dagar i förväg.

Gör såhär för att byta elbolag till Tranås Energi:

1. Kolla med ditt nuvarande elbolag att du är fri att byta och att du inte har någon bindningstid/uppsägningstid kvar. Du måste själv säga upp ditt befintliga elavtal med dem.

2. Teckna ett elavtal med oss från den dag ditt nuvarande elavtal avslutas. De anläggningsuppgifter du behöver hittar du på din senaste elfaktura. Det ska vara samma person som tecknar elavtalet som står för elnätsavtalet.

3. Du får en bekräftelse på att vi tagit emot din beställning via e-post och när vi registrerat ditt elavtal skickar vi en bekräftelse på posten om att du blivit kund hos oss.

Klart! Nu är du elhandelskund hos oss på Tranås Energi, nätavgiften betalar du precis som tidigare till det företag som äger elnätet i området där du bor.