Hem » Privat » Fjärrvärme » Serviceavtal

Serviceavtal

Det bästa med fjärrvärme är hur smidigt och bekvämt det är. Och för att göra det ännu smidigare kan du teckna ett tillhörande serviceavtal, där vi håller koll på din central och ser till att den är i toppskick.

Boka service

Du som har serviceavtal kan boka din årliga fjärrvärmeservice via länken nedan eller genom att ringa kundservice på 0140-692 00.

Våra serviceavtal

Våra serviceavtal finns i tre nivåer som vi kallar Grund, Trygg och Premium. Välj det som passar dig bäst!

Priserna justeras varje år med den procentuella förändringen av medelprisindex (KPI) mellan de två åren före serviceåret.

Fjärrvärmeservice Grund – 56 kr/månad

Med Fjärrvärmeservice Grund får du rätt till ett årligt hembesök av våra servicetekniker. Då görs en kontroll av fjärrvärmecentralens olika funktioner och eventuella skadade eller förslitna mindre komponenter byts kostnadsfritt.

Funktionskontrollen omfattar

  • Kontroll och täthetsprov av värmeväxlarna
  • Funktionskontroll av reglerutrustning
  • Kontroll av säkerhetsventiler
  • Funktionskontroll av cirkulationspumpar
  • Kontroll av statiskt tryck i värmesystemet
  • Byte av läckande packningar
  • Kontroll av givare

Vid varje servicebesök upprättar vi ett protokoll där fjärrvärmecentralens status redovisas och förslag till eventuella åtgärder ges. Eventuella åtgärder utförs efter överenskommelse enligt marknadsmässiga priser.

Du har tillgång till jour dygnet runt och en timmes arbete utöver ord. servicebesök (även under jourtid) ingår.

 

Fjärrvärmeservice Trygg – 79 kr/månad

Med fjärrvärmeservice Trygg ingår allt i grundpaketet samt kostnadsfritt arbete vid åtgärder (även under jourtid). Vid behov av nya delar byter vi dessa till självkostnadspris.

Självriskförsäkring

I Trygg och Premium ingår även en försäkring som täcker självrisken om din fjärrvärmecentral och/eller ditt värmesystem skulle gå sönder.

Avtalsvillkor och information om självriskeliminering

Om en skada skulle uppstå anmäler du detta till ditt ordinarie försäkringsbolag. När du fått skadebeslut och ersättning från din hem- och villaförsäkring använder du nedanstående blankett för att göra en skadeanmälan avseende självriskeliminering skickar denna tillsammans med kopia på skadebeslutet till Tranås Energi AB, Box 386, 573 24 Tranås.

Anmälan om skada

 

Fjärrvärmeservice Premium – 125 kr/månad

Med fjärrvärmeservice Premium ingår allt i grund- och tryggpaketen samt en onlinetjänst som ger dig möjlighet att fjärrstyra din central, se driftstatus, larm, historik mm via dator eller smartphone. Perfekt för dig som ofta är bortrest och vill kunna höja värmen lagom tills du kommer hem.

I vissa fall, exempelvis om du har en äldre fjärrvärmeutrustning, tillkommer en installationskostnad innan vi kan starta ditt Premium-avtal. Vi tittar på förutsättningarna hos dig i samband med att du gör din beställning och om extra installationer behöver göras får du information om merkostnaden och möjlighet att välja hur du vill gå vidare.

Teckna eller byt serviceavtal

Du beställer eller byter enklast ditt serviceavtal genom att fylla i formuläret nedan. Avtalet löper tills vidare med tre månaders uppsägningstid. Du kan när som helst byta mellan avtalstyperna.

Om du har några frågor eller hellre vill att vi skickar dig avtalet är du välkommen att kontakta vår kundservice på 0140-692 00 eller info@tranasenergi.se.