Elnätstjänster

Hem » Privat » Elnät » Elnätstjänster

Tänk alltid först och främst på din och andra människors säkerhet vid arbeten i närheten av ledningar. El kan vara förenad med livsfara, om den inte hanteras på rätt sätt. Vi vill hålla dig trygg i alla lägen och hjälper dig självklart när det behövs.

Övervakning vid trädfällning

Om du behöver fälla träd nära en elledning kan vi vara med och övervaka detta om vi bedömer det befogat. Det är livsfarligt att komma i kontakt med nedfallna ledningar, så ta alltid det säkra före det osäkra och ring oss på 020-40 40 20 i god tid innan du ska utföra arbetet.

 

Kabelvisning

Om du ska gräva i mark där du misstänker att det kan finnas elkablar kan vi hjälpa till med kostnadsfri kabelvisning. Genom vårt kartmaterial kan vi ofta svara direkt på om det finns kablar inom området, i annat fall söker vi ut kablarna på plats och markerar sträckningen med röd färg. Om du inte begärt kabelvisning och skadar en kabel får du själv stå för kostnaderna, och det kan bli mycket dyrt.

Anmäl din kabelvisning på www.ledningskollen.se. Vi behöver fem arbetsdagar på oss för att ha möjlighet att uppfylla ditt önskemål om tid.

 

Åtgärder på servisledning

Om du som kund skadar servisledningen eller vill att vi utför någon åtgärd på denna debiterar vi en kostnad för detta. Beloppet blir då högst detsamma som engångsavgiften för en ny leveranspunkt av aktuell säkringsstorlek.

 

Tillfällig leveranspunkt

För tillfälliga leveranser tas en engångsavgift ut, som motsvarar hela kostnaden för behövligt nytt distributionsnät med servis och för demontaget minskad med värdet av returnerat material. För tillfälliga leveranser till byggarbetsplatser debiteras avgifter enligt nedan.

Avgift för in- och urkoppling av mätarskåp

 

ServissäkringKostnad exkl. moms
Upp till 25 A915 kr
Över 25 A1 830 kr

Kunden står för mätarskåp och kabel för anslutning i kabelskåp eller dylikt.