Bredstorp Sol Ek. förening

Hem » Privat » Solandelar » Bredstorp Sol Ek. förening

På denna sida finns information som berör dig som är medlem i Bredstorp Sol Ekonomisk förening och andelsägare i Bredstorp Solpark.

Den 1 oktober 2020 driftsattes Bredstorp Solpark. Solcellsparken, som är 3,5 hektar stor och består av 3 756 paneler, producerar nu ca 1,12 GWh el till sina andelsägare varje år. I samband med driftstarten överläts parken från Tranås Energi till Bredstorp Sol Ekonomisk förening, där alla andelsägare är medlemmar.

Om du som är medlem har några frågor är du alltid välkommen att kontakta Tranås Energis kundservice. Om du vill lämna en motion, överlåta andelar eller begära utträde ur föreningen kan du göra det via formulären längre ned på denna sida.

Länk pdf Bredstorp Sol Ek.förenings stadgar

 

Som andelsägare bidrar du till att ca 1,12 gigawatt förnybar el produceras varje år!

Ärenden till föreningen

Använd formuläret nedan om du vill skicka in en motion till föreningsstämman, överlåta andelar, sälja tillbaka andelar eller begära utträde.

Föreningsstämman hålls senast den 15 juni varje år. Om du vill lämna en motion till stämman kan du göra detta via formuläret nedan, senast den 28 februari.

Du kan överlåta delar av eller alla dina andelar till någon annan. Övertagaren måste vara elhandelskund hos Tranås Energi och andelarna får inte överstiga 80 % av övertagarens årsförbrukning.

Om du vill sälja tillbaka ett visst antal andelar eller om du önskar gå ur föreningen och sälja tillbaka alla dina andelar ska meddelande om detta göras via formuläret nedan senast den 28 februari, för att utträdet ska ske vid räkenskapsårets utgång.