Priser och villkor

Hem » Privat » Elnät » Priser och villkor

Aktuella avgifter för nätavtal

I ditt nätavtal ingår de kostnader du betalar för att få elen hem till dig. Pengarna används t ex till distribution, drift och underhåll av elnätet.

Kostnaderna på elnätsfakturan är uppdelade i en fast avgift, som styrs av storleken på din huvudsäkring, och en överföringsavgift som varierar beroende på hur mycket el du använt under månaden. Du betalar också energiskatt via din nätfaktura.

Varje månad läser vi av din elmätare med fjärravläsning. Sedan meddelar vi ditt elhandelsbolag hur mycket el du använt, så att de kan fakturera dig för elen du köper av dem, och skickar en faktura för kostnaderna som ingår i nätavtalet till dig. Om du bor inom Tranås Energi Elnäts område och köper din el av Tranås Energi får du alla kostnader på samma faktura.

Fasta avgifter 2024

 

Mätarsäkringkr/år (inkl. moms)
16* A2 306,25
16 A4 625
20 A5 487,50
25 A6 562,50
35 A8 825

* Gäller för lägenhet ansluten till gemensam servis för tre eller flera bostadslägenheter och ett abonnemang för lägenheternas gemensamma elbehov.

Elsäkerhets-, nätövervaknings- och elberedskapsavgift ingår med 68 kr inkl. moms i abonnemangsavgiften.

Överföringsavgift 2024

Kostnaden för elöverföring är 32,4 öre/kWh (inkl. moms).

Energiskatt 2024

Kostnaden för energiskatt är 53,5 öre/kWh (inkl. moms).

Allmänna avtalsvillkor

 

Elnätsavgift för elproducenter

Fast avgift till nätägaren
Säkring 16-63 AIngen avgift
Säkring 80-100 A2 010 kr/år exkl. moms

 

Nätnytta för elproducenter

Du som är elproducent, till exempel med solceller på taket, bidrar till att våra kostnader för överföring i elnätet minskar. Därför får du ersättning av oss för den el som matas ut på nätet från din anläggning, så kallad nätnytta.

För närvarande är nätnyttan 4,5 öre/kWh inkl. moms (16-63 A).