Hem » Privat » Driftinformation » Vid strömavbrott

Om du får strömavbrott hemma ska du först kontrollera att felet inte finns i ditt hus genom att se så att säkringarna eller jordfelsbrytaren inte löst ut.

Om du inte hittar någon orsak till strömavbrottet hemma och det inte står något på sidan Driftstatus här på vår hemsida kontaktar du oss för att göra en felanmälan. Under kundservice öppettider ringer du dem på 0140-692 00 och övrig tid ringer du vårt journummer 020-40 40 20.

 

Förberedd vid större avbrott

Långa strömavbrott är ovanliga, men de kan trots allt inträffa och därför är det bra att vara förberedd. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap säger att vi alla ska ha en hemberedskap för minst en vecka. Det innebär att du ska kunna ordna med vatten, mat och värme själv utan samhällets hjälp, om exempelvis ett längre störning på elnätet inträffar.

Att samla de viktigaste sakerna i en lättillgänglig ”krislåda” är en bra idé, och bra att ha även vid kortare strömavbrott!

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har bra information om hur du kan förbereda dig, om någon typ av kris som påverkar elleveransen skulle inträffa.

Information

När vi får strömavbrott inom Tranås Energi Elnäts nätområde lägger vi så fort vi kan ut information om detta på sidan Driftstatus här på vår hemsida. Där kan du också anmäla ditt mobilnummer till vår sms-tjänst för avbrottsinformation. Om du bor i ett annat nätområde tittar du efter information på ditt elnätbolags hemsida.

Vid stora elavbrott informerar kommunen, räddningstjänsten och elnätsföretagen om läget och hur drabbade kan få hjälp via Sveriges Radio P4. Därför är det bra att ha en batteridriven radio och extra batterier eller en vevradio till hands. Du kan också lyssna på bilradion, men tänk på att inte köra slut på bilbatteriet.

En laddad powerbank eller laddare som kan användas i bilen kan ge extra ström till mobiler eller andra enheter. Använd mobilen sparsamt under strömavbrottet.

Ljus och värme

Ha ficklampor och reservbatterier, stearin- och värmeljus, tändstickor och kanske även en olje- eller fotogenlampa hemma. Placera dem där du lätt hittar dem även när det är mörkt. Levande ljus ger även värme, men se upp med brandfaran och släck alltid ljusen innan du ska sova.

Om husets ventilationssystem drivs av el är det bra att vädra då och då. Det är speciellt viktigt om du använder levande ljus, spritkök eller öppen spis. Att vädra rejält under korta stunder är bättre än lite under längre stunder.

Stäng dörrarna och vistas i samma rum om det är kallt ute, så bevarar ni värmen längre. Använd filtar och varma kläder för att hålla värmen.

Vatten och mat

Har du kommunalt vatten håller trycket i några timmar även utan el, men om det ser ut att bli ett långvarigt avbrott är det bra att fylla upp flaskor och grytor med ett par liter vatten per familjemedlem. Glöm inte husdjuren. Du kan också ha några PET-flaskor med vatten liggande i frysen (fyll dem inte ända upp), de fungerar dessutom som extra kylklampar, och ha vattendunkar hemma för att kunna hämta vatten vid behov.

Har du egen brunn försvinner vattnet direkt om du inte har självtryck, så försök vara förberedd på annat sätt. Några rena fyllda vattendunkar håller sig fräscha länge om de står mörkt och svalt, det räcker att byta vatten några gånger om året (koka vattnet innan användning om du känner dig osäker).

Försök att alltid ha ett litet förråd med mat som klarar sig i rumstemperatur och antingen inte behöver tillagas alls eller enkelt kan värmas på exempelvis spritkök. Det kan vara knäckebröd, mjukost på tub, konserver, pasta, blåbärssoppa i tetrapack, energibars m.m. Öppna inte kyl och frys mer än nödvändigt och under så kort tid som möjligt.

Medan du väntar

Att ha något kul att göra är kanske inte nödvändigt, men nog kan det bli långtråkigt efter ett tag utan el. En kortlek eller annat sällskapsspel passar därför också bra i ”krislådan”. Passa på att bjuda in grannarna eller någon som är ensam, så blir det ännu trevligare!

När strömmen väl kommer tillbaka kan elnätet utsättas för överbelastning när alla slår på sina saker samtidigt, så sätt därför på några apparater i taget.

Avbrottsersättning

Om ett oplanerat avbrott inträffar och varar minst tolv timmar i följd har du enligt ellagen rätt till avbrottsersättning. Ersättningen är då 12,5 % av den beräknade årliga nätkostnaden, dock minst 1000 kr.

Storleken på ersättningen ökar i trappsteg med 25 procentenheter, eller minst 800 kr, per varje påbörjad 24-timmarsperiod enligt tabellen nedan och så vidare upp till 300 % av den beräknade årliga nätkostnaden, som är den maximala ersättningen.

AvbrottsperiodErsättning i procentMinimibelopp i kronor
12-24 timmar12,5 % av beräknad årskostnad1000 kr
24-48 timmar37,5 % av beräknad årskostnad1 800 kr
48-72 timmar62,5 % av beräknad årskostnad2 700 kr
72-96 timmar87,5 % av beräknad årskostnad3 600 kr

Avbrottet anses avslutat när du haft ström oavbrutet under två timmar.

Avbrottsersättningen får jämkas efter vad som är skäligt om arbetet med att få igång överföringen har behövt försenas för att inte utsätta arbetstagarna för betydande risker.

 

Undantag

Under vissa förutsättningar har elanvändaren inte rätt till avbrottsersättning. Detta gäller om

  • avbrottet beror på försummelse av elanvändaren
  • elen bryts på grund av elsäkerhetsskäl eller för att bevara god leverans- och driftsäkerhet
  • felet beror på ett hinder utanför nätägarens kontroll
  • avbrottet är hänförligt till fel i stamnätet

Du behöver normalt inte ansöka om avbrottsersättning, pengarna utbetalas automatiskt inom sex månader. Om du inom denna period ändå inte har fått någon ersättning kan du ladda ned blanketten för skadeanmälan nedan och skicka in den till oss.

Skadestånd

Enligt ellagen kan du som drabbas av en ekonomisk skada ha rätt till skadestånd. För att få skadestånd krävs inte att avbrottet ska ha varat en viss tid. Huvudregeln är att du har rätt till ersättning för skada i samband med ett elavbrott, förutsatt att det inte beror på din egen försummelse eller på grund av elsäkerhetsskäl.

Rätt till skadestånd gäller inte om följande förutsättningar uppfylls samtidigt:

  • Ett hinder ska föreligga
  • Hindret ska ligga utanför nätägarens kontroll
  • Nätägaren ska skäligen inte ha kunnat räkna med hindret
  • Nätägaren ska skäligen inte ha kunnat undvikit eller övervunnit hindret