Hem » Företag » Elavtal » Teckna elavtal

Teckna elavtal för företag

Våra elavtal för företag passar alla verksamheter, oavsett bransch, storlek och var i landet ni finns. Kanske passar de lite extra bra för er som vill visa era kunder att ni bryr er om natur och biologisk mångfald, precis som vi gör.

Våra företagssäljare finns alltid bara ett telefonsamtal eller e-postmeddelande bort. En kort presentation, digitalt eller på plats hos er, om hur ett elavtal för just ert företag skulle kunna se ut kan vara det första steget mot ett riktigt bra samarbete, för både miljön och er verksamhet.

Välkommen att kontakta någon av våra elsäljare för mer information och aktuella elpriser!

Lovisa Lennings
Elsäljare företag

0140-692 23
lovisa.lennings@tranasenergi.se

 

Sandra Hellqvist
Elsäljare företag

0140-692 25
sandra.hellqvist@tranasenergi.se

Gör ett naturligt val

All el Tranås Energi säljer är förnybar, men det som gör oss unika är vårt helhetsgrepp om natur och biologisk mångfald i vår egen elproduktion. Genom att välja oss som elbolag tar ni inte bara er omtanke om naturen ett steg längre, ni får också möjlighet att använda ert val av elbolag både i profilering och som en del i ert hållbarhetsarbete.

Elavtal för företag

Vi köper i förskott in den mängd el som motsvarar er årsförbrukning till ett fast pris och fördelar sedan denna över året enligt en kurva som motsvarar er förbrukningsprofil.

Differensen mellan er förbrukningsprofil och er faktiska elanvändning säljer vi tillbaka eller köper in till Nord Pools, den nordiska elbörsens, månadspris. Detta regleras på er elfaktura varje månad och är inget ni behöver tänka på.

I avtalet har vi även separerat profilkostnaden från det fasta priset och lagt denna som en egen rörlig post på fakturan. På så sätt betalar ni den faktiska profilkostnaden varje månad och detta bidrar också till att vi inte behöver göra några riskpåslag på det fasta priset.

Tack vare detta upplägg kan vi erbjuda er ett riktigt bra avtalat pris. Ni har dessutom möjlighet att påverka kostnaden genom att styra er förbrukning då priserna på elmarknaden är som lägst över dygnet.

Ni väljer själva hur lång period ni vill binda ert avtal med Volymsäkrat pris.

Priserna på elmarknaden varierar över dygnet och styrs, som mycket annat, av tillgång och efterfrågan. När ni väljer vårt avtal med Rörligt timpris består elpriset av

  • den nordiska elbörsens rörliga timpris
  • Tranås Energis påslag (1,7 öre/kWh)
  • innevarande månads avgifter (inköpspriser) för balanskostnad, elcertifikat, ursprungsgarantier för förnybar el
  • moms

Avtalet är inte tidsbestämt utan löper på med en månads uppsägningstid.

Mindre företag kan även teckna vårt avtal med rörligt månadspris enligt samma villkor som för privatpersoner.

Läs mer om Rörligt pris för små företag

Prishistorik

Ni kan själva se historiken över NordPools spotpriser på deras webbplats. Byt valuta till SEK längst till höger. Priserna visas per MWh, flytta kommatecknet ett steg till vänster så får ni öre/kWh.

SE1, SE2, SE3 och SE4 är Sveriges olika elområden, Tranås hör till SE3. Om ni inte vet vilket elområde er anläggning finns i kan ni se detta på sidan natomraden.se.

När ni väljer något av våra tillval får ni ett intyg att som ni kan sätta upp där personal och kunder vistas, för att visa att ni gjort ett extra bra val!

Bra Miljöval

Tillvalet Bra Miljöval säkerställer att er el produceras på ett sätt som uppfyller Naturskyddsföreningens hårda krav för Bra Miljöval. Samtidigt stöttar ni projekt som reparerar miljöskador och bidrar till energieffektivisering, där finansieringen kommer från försäljning av el märkt Bra Miljöval.

Att välja till Bra Miljöval kostar 1,2 öre extra/kWh (exkl. moms)

Hemmagjord el

Vårt tillval Hemmagjord el är för er som vill veta exakt var och hur den el ni betalar för produceras, nämligen med största möjliga hänsyn till natur och miljö i vårt kraftvärmeverk i Tranås och i våra vattenkraftverk i Ydre. Produktionen är både märkt med Bra Miljöval och diplomerad av Älvräddarna.

Att välja till Hemmagjord el kostar 2,0 öre extra/kWh (exkl. moms)

Anvisat pris

Om ni är elkunder hos oss men inte själva har tecknat något elavtal betalar ni enligt så kallat Anvisat pris. Det gäller er som

  • har en fastighet inom Tranås Energi Elnäts nätområde men aldrig tecknat något elavtal eller
  • tidigare haft ett elavtal hos oss men inte tecknat något nytt när det gamla löpt ut

Det anvisade priset består i grunden av ett rörligt pris som förändras månadsvis, men observera att Anvisat pris inte är detsamma som avtalet Rörligt pris. En månadsavgift på 22 kr tillkommer, precis som för övriga elavtal. Nätavgifter och energiskatt debiteras av ditt elnätsbolag.

Ni kan när som helst teckna något av våra elavtal, med start från närmaste månadsskifte.

 

Avtalsvillkor

Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare

Särskilda avtalsvillkor för näringsidkare

Intresseanmälan

Skicka gärna dina kontaktuppgifter via formuläret nedan, så kontaktar vi dig inom kort.