Hem » Företag » Energilösningar » Mark och processvärme

Mark och processvärme

Vår fjärrvärme har fler användningsområden än att värma fastigheter. Till exempel kan den hålla trottoarer isfria eller ersätta fossil olja i tillverkningsindustrin.

Markvärme

Tekniskt fungerar markvärme precis som golvvärme, slingor med vatten som värms av fjärrvärme läggs under markytan och i den tillhörande centralen styrs effekten. Vanligen används markvärme för att hålla exempelvis lastbryggor, entréer, gångstråk eller hela torg snö- och isfria. Ytorna blir säkrare och underhållet mindre resurskrävande under vintern.

Kostnad vid anslutning mot framledning

Vid markvärme som är ansluten till fjärrvärmenätets framledning består värmeavgiften av abonnemangsavgift, effektavgift och energiavgift enligt ordinarie fjärrvärmetaxa. Effektvärde (E-värde) beräknas med kategorital 1400.

Kostnad vid anslutning mot returledning

Vid markvärme som är ansluten till fjärrvärmenätets returledning består värmeavgiften av energiavgift, för 2021 är denna 585 kr/MWh exkl. moms.

 

Processvärme

Ett annat användningsområde för fjärrvärme är så kallad processvärme, som kan ersätta olja och el som värmekälla i till exempel industrins torkugn eller flerbostadshusets tvättmaskin. Att exempelvis byta ut en oljepanna mot förnybar fjärrvärme är både kostnadseffektivt och en stor vinst för miljön.

 

Information och beställning

För mer information om hur ditt företag kan använda fjärrvärme inom alternativa användningsområden är du välkommen att kontakta Per Markström på 0140-693 66 eller per.markstrom@tranasenergi.se.