Hem » Företag » Elavtal » Varför välja oss

För er och naturen

Vi gör allt vi kan för att ni ska kunna vara stolta över ert val av elbolag. Att vi jobbar med hänsyn till naturen har kanske framgått vid det här laget, men det finns såklart en hel del fördelar för er som företag också. Det är ju trots allt för er skull vi finns!

Vårt miljöarbete

Levande natur och rik biologisk mångfald är viktigt för oss. Därför går vårt miljöengagemang som en röd tråd genom hela vår verksamhet. Fria vattenvägar vid våra vattenkraftverk, FSC-märkt träbränsle och återföring av aska till skogen är några exempel på hur vi miljöanpassat vår egen elproduktion.

Vårt pris

Vi uppdaterar våra elpriser flera gånger om dagen, vilket innebär att priserna alltid är aktuella. Ofta är vi bland de billigaste elbolagen i Sverige, vilket bevisar att det inte behöver vara dyrt att välja el som är producerad på ett bra sätt!

Vår service

Vår kundservice består av livs levande personer på kontoret i Tranås. Vi är lätta att nå och kommer gärna ut till er på ett personligt möte om ni vill. Vi genomför regelbundet kundundersökningar och även vår senaste undersökning gav oss betyget Mycket väl godkänt!

Vårt sätt

Vi möter våra kunder i affären, på träningen, på sjön, ja överallt i vardagen. Därför tror vi på transparens och ärlighet, för att alltid känna att vi gjort vårt bästa för er. Eftersom vi är kommunägda går en del av vår vinst till Tranås kommun, där de används till exempelvis skola, vård och omsorg.

Vi har producerat el med vattenkraft i över 100 år, nu är det dags att ge tillbaka till naturen.

El märkt Bra Miljöval

Om ni vill att er el ska produceras med extra hårda miljökrav ska ni välja till Bra Miljöval, antingen via tillvalet som heter just Bra Miljöval och som är el vi köper in från andra producenter eller vår egenproducerade produkt Hemmagjord el som också har denna märkning. Bra Miljöval är en miljömärkning som utfärdas av Naturskyddsföreningen och finns på en mängd olika produkter. För att elen ska få denna märkning krävs att elproducenten uppfyller de hårda miljökrav som ställs, nämligen att

  • elproduktionen tar hänsyn till biologisk mångfald.
  • uttaget av biobränsle inte sker på bekostnad av biologisk mångfald.
  • biobränslen måste komma från ett hållbart skogsbruk eller FSC-märkt skog.
  • fossila bränslen i produktion eller transporter måste vara mindre än 10 %.
  • det bland annat finns krav på minimitappning förbi vattenkraftverk och att kraftverken ska vara i drifttagna innan 1 januari 1996.

En gång om året görs en stor kontroll av alla de företag som använder miljömärkningen. Allt granskas av auktoriserade revisorer som Naturskyddsföreningen godkänt.

Diplomerade av Älvräddarna

2012 fick vi som första energibolag organisationen Älvräddarnas diplom för optimalt miljöanpassad vattenkraft. Det är vi stolta över, för kriterierna för detta diplom är extremt hårda. Älvräddarnas kriterier för diplomet säger bland annat att energibolagets samtliga vattenkraftverk ska omfattas av miljöanpassning i form av fiskvägar och att åtgärder ska ske med valet ”Bästa möjliga teknik”. Sedan 2012 är det ännu bara ett till bolag som fått diplomet, vilket visar hur hårda kraven är.

Elmix

All el Tranås Energi säljer är förnybar. Om ni inte väljer att köpa vår egenproducerade el får ni förnybar el som köps in på den nordiska elmarknaden NordPool.

Under 2022 bestod Tranås Energis produktionsmix av:

Förnybart: 100 % (varav 78,86 % vindkraft, 20,59 % biobränsle, 0,5 % vattenkraft och 0,06 % solkraft)
Kärnkraft: 0 %
Fossilt: 0 %

Elmixens miljöbelastning

Kärnavfall g/kWh: 0,0 g Koldioxid g/kWh: 0,0 g

Vi har valt Tranås Energi