GDPR och integritet

Hem » GDPR och integritet

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen, GDPR, att gälla som lag i Sverige. Lagen, som säger att organisationer måste behandla information om dig på ett schysst och öppet sätt, påverkar samtliga organisationer i EU.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

När du tecknar ett tjänsteavtal med oss behöver vi dina personuppgifter för att kunna uppfylla vår del av avtalet. Vi behandlar inga andra uppgifter än de vi behöver för fullgörande av avtal, det vill säga de uppgifter vi har rättslig grund för att behandla.

 

Hur behandlar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter kommer endast att behandlas av Tranås Energi AB. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan part med undantag för de fall det krävs av oss för att uppfylla lagkrav. Dina personuppgifter kommer inte heller att användas för profilering eller automatiserade beslut.

Vi behandlar dina personuppgifter under hela den period som avtalet gäller för, det vill säga under den tid som krävs för att avtalet med dig ska kunna fullgöras. När avtalsperioden upphör, och vi inte längre har rättslig grund för att behandla dina personuppgifter, kommer vi att radera dina uppgifter.

 

Hur kan jag ta del av mina personuppgifter?

Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att begära ut en sammanställning av de personuppgifter Tranås Energi behandlar om dig. Om uppgifterna är felaktiga eller om du inte längre vill att vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att begära rättelse eller radering av dina uppgifter.

Kontakta oss på info@tranasenergi.se för mer information om hur du begär registerutdrag, rättelse eller radering av personuppgifter.

Tranås Energis rutiner för hantering av de registrerades rättigheter (pdf)

Dessa personuppgifter behandlar vi

 

ElhandelFjärrvärmeTRAMANEnergitjänsterVA/Renhållning
NamnNamnNamnNamnNamn
PersonnummerPersonnummerPersonnummerPersonnummerPersonnummer
TelefonTelefonTelefonTelefonTelefon
KundnummerKundnummerKundnummerKundnummerKundnummer
AdressAdressAdressAdressAdress
FastighetsbeteckningFastighetsbeteckningFastighetsbeteckningFastighetsbeteckningFastighetsbeteckning
E-postadressE-postadressE-postadressE-postadressE-postadress
BankBankBankMätarnummerBank
KontonummerKontonummerKontonummerKontonummer
EANEANEANEAN
MätarnummerMätarnummerIP adressMätarnummer
MAC adres