Anslutning

Hem » Privat » Elnät » Anslutning

Anslut fastighet

Om du vill ansluta en fastighet till elnätet börjar du med att kontakta en behörig elinstallatör som kan utföra arbetet. Installatören gör sedan en beställning till oss på Tranås Energi Elnät. Du får en offert på kostnaden, som grundar sig på tabellen nedan.

Anslutningsavgifter 16-25 A

 

Avstånd till anslutningspunkt i
befintligt nät (fågelvägen)
Avgift inkl. moms
0-200 meter50 000 kr
200-600 meter50 000 kr + 427 kr/meter
600-1 200 meter221 000 kr + 1 012 kr/meter
1 200-1 800 meter828 500 kr + 593 kr/meter

Vid upp till 25 A servissäkring håller och förlägger beställaren skyddsrör innanför tomtgräns. Om beställaren önskar utför leverantören arbetet mot särskild avgift. Vid servissäkring över 25 A ingår hela servisledningen med förläggning och anslutning i leveranspunkten samt schakt, skyddsmateriel och återfyllnad i offererat pris.

 

Anslut mikroproduktion

Är du elnätskund hos oss idag behöver du inte betala någon avgift när du ansluter din mikroproduktionsanläggning. Är du inte det, eller om ny serviskabel eller förstärkning av servisen krävs, gäller samma avgifter som vid anslutning av fastighet. Se priser för detta ovan.

Antalet solelsproducenter i nätet växer snabbt. Tack för att ni bidrar till en hållbar framtid!

Din huvudsäkring

Din huvudsäkring har till uppgift att skydda din anläggning från elfel samt att begränsa hur mycket ström du kan använda samtidigt.

Storleken på din huvudsäkring mäts i ampere (A) och hur stor den behöver vara avgörs av hur din energianvändning ser ut. I en villa är det vanligast att ha 16 A eller 20 A. Antalet ampere styr hur mycket du ska betala i fast abonnemangskostnad till elnätsbolaget. Storleken på din huvudsäkring står angiven i specifikationen av dina elnätskostnaderna på nätfakturan.

Om dina proppar eller säkringar ofta löser ut kan det vara ett tecken på att du har för låg huvudsäkring för din energianvändning. Eluppvärmning, bastu eller laddning för elfordon är exempel på sådant som kräver hög effekt och kan leda till att du behöver en större säkring.

Om du har en större säkring än du behöver kan du sänka denna och därmed spara pengar på abonnemangskostnaden. Om du vill ändra storlek på huvudsäkringen kontaktar du en behörig elinstallatör som anmäler ändringen till oss och utför arbetet.

Vid höjning av säkringsstorlek tar Tranås Energi Elnät ut en engångsavgift som motsvarar skillnaden mellan engångsavgifterna för den nya och gamla säkringen. Förutsatt att inte ombyggnation krävs, då får du en offert på åtgärden.

Frånkoppling och återinkoppling

Om du som kund begär att få anläggningen till din fastighet frånkopplad betalar du fortsättningsvis den fasta säkringsavgiften för 16 A, eftersom vi tillhandahåller nätet fram till anläggningen. Frånkoppling av en fastighet är kostnadsfritt.

Vill du sedan koppla på anläggningen igen betalar du för återinkopplingen, då är det högsta beloppet vi kan ta ut detsamma som engångsavgiften för ny leveranspunkt. Har anläggningen varit frånkopplad en längre tid har vi rätt begära en besiktning av anläggningen innan den kopplas in, för att se så att den inte skadats under tiden den varit frånkopplad.