Anslutning och priser

Hem » Privat » Fibernät » Anslutning & priser

Idag sträcker sig fibernätet TRAMAN över hela Tranås kommun, utom en bit av landsbygden där utbyggnadsprojekt pågår för fullt. Det betyder att det finns goda möjligheter för dig att ansluta ditt hus!

Priser 2024

Anslutningsavgift

Anslutningsavgiften vid anslutning av villa är för närvarande 8 995 kr i tätorterna. För anslutning av villa på landsbygden är kostnaden från 20 000 kr (du står för den faktiska kostnaden enligt offert).

Driftavgift

Din anslutning blir aktiv i samband med att du beställer tjänster från någon av våra tjänsteleverantörer. Vid en aktiv anslutning betalar du en driftavgift till Tranås Energi månadsvis enligt nedan.

Villa: 199 kr/månad
Lägenhet: 114 kr/månad

Om du är elkund hos oss fakturerar vi driftavgiften för TRAMAN på din elfaktura.

Allmänna och särskilda avtalsvillkor för TRAMAN

Nyanslutning av villa

När du beställt anslutning till fibernätet TRAMAN ska du själv gräva en ca 30 cm djup kanal från tomtgränsen till ditt hus, lägga ner fiberslangen i denna samt borra ett hål in i huset för fiberkabeln (slangen ska aldrig dras in i huset). Hålet ska vara 8 mm och borras uppåt i 45 graders vinkel utifrån. Resten tar Tranås Energi hand om.

Om vi bygger ut nätet till ett nytt område börjar vi med att förlägga ett stomnät för att sedan blåsa in fiberkabeln i nätet och parallellt med detta svetsa fibern i fiberbrunnarna. När detta är klart får du en tid för färdigställande av anslutningen hemma hos dig. Vi drar in fiberkabeln som lämnats på utsidan av ditt hus och sätter upp TRAMAN-utrustningen på väggen, sedan är anslutningen klar.

Om det redan finns fiber i ditt område kanske vi redan förberett för att kunna ansluta ditt hus och då går projektet fortare.

Aktivera befintlig anslutning

Om det redan finns en anslutning i ditt hus eller lägenhet kan du aktivera den i vår självaktiveringsportal.

Intresseanmälan

Om du är intresserad av att ansluta din villa till TRAMAN rekommenderar vi dig att göra en intresseanmälan nedan, så tittar vi på möjligheterna och återkommer till dig.

Du kan också kontakta Anders Beckman på 0140-693 42 eller via e-post till anders.beckman@tranasenergi.se.