Rörligt pris

Hem » Privat » Elavtal » Om våra elavtal » Rörligt pris

Priserna på elmarknaden varierar hela tiden och styrs, som mycket annat, av tillgång och efterfrågan. En mild vinter och regn på de ”rätta” ställena sänker priserna medan kyla och torka höjer dem. Vårt rörliga månadspris följer dessa svängningar och har historiskt sett varit billigast i längden.

Med avtalet Rörligt pris varierar ditt elpris per kilowattimme från månad till månad. Din totala elkostnad består av

  • månadens elpris (se nedan hur detta räknas fram)
  • Tranås Energis påslag (1,7 öre/kWh)
  • innevarande månads avgifter (inköpspriser) för balanskostnad, elcertifikat, ursprungsgarantier för förnybar el
  • moms

En månadsavgift på 22 kr inkl. moms tillkommer. Avtalet är inte tidsbestämt och har ingen uppsägningstid.

Avgifter från ditt elnätsbolag tillkommer som vanligt.

Så räknas månadens elpris fram

När månadens elpris räknas fram kan man enkelt förklarat säga att vi samlar alla våra kunders förbrukningar under månaden (hur mycket el de använt och vilka tider de använt sin el) inom aktuellt elområde och viktar dem mot vad spotpriserna på marknaden har varit. På så sätt får vi fram ett volymviktat månadspris.

När är Rörligt pris ett bra val?

Rörligt pris passar dig som vill ha ett elavtal som följer marknadens svängningar, men inte har lust eller möjlighet att hålla så noga koll på vilka tider priserna är som billigast och styra din elanvändning efter dessa tider.

När ska jag inte välja Rörligt pris?

Med avtalet Rörligt pris behöver du vara beredd på att priset per kilowattimme varierar och att det kan komma perioder med höga elpriser, som vi sett under de senaste vintrarna. Om du vill ha större kontroll och trygghet rekommenderar vi att du väljer Schysst pris, där du får fast pris på en stor del av kostnaden.

Hur gör jag om jag vill teckna Rörligt pris?

Du kan teckna avtalet Rörligt pris här på hemsidan. I formuläret ser du även föregående månads rörliga pris.

OBS! För att teckna avtalet Rörligt pris ska din elmätare vara månadsmätt. Det är den som standard, men om du tidigare haft ett timprisavtal eller använt en app för att se timpriser kan du behöva kontakta ditt elnätsbolag och byta tillbaka från timmätning till månadsmätning.