Hem » Företag » Fibernät » Priser och villkor

Priser och villkor

Idag sträcker sig fibernätet TRAMAN över hela Tranås kommun, utom en bit av landsbygden där utbyggnadsprojekt pågår för fullt.

Avgifter

Typ av verksamhet och företagets storlek avgör vilken sorts anslutning ni behöver, och därmed vad kostnaden för denna blir. Vi löser allt från den enkla anslutningen  för egenföretagaren till en egen förbindelse via svartfiber.

 

Föreningar och företag

För nyanslutning av föreningar och företag utgår anslutningsavgift enligt offert. I avgiften ingår kanalisation, fiber och teknisk utrustning. Grävning till anslutningspunkten ombesörjs av kund eller utförs av Tranås Energi till självkostnadspris.

Vid en aktiv anslutning till fibernätet TRAMAN betalar ni sedan en driftavgift, som bl a avgörs av företagets storlek.

 

Flerbostadshus

Vid TRAMAN-anslutning av flerbostadshus tar Tranås Energi ut en anslutningsavgift av fastighetsägaren, som baseras på hur många lägenheter som finns i fastigheten. I avgiften ingår grävning på kommunal mark, kanalisation och fiber. Grävning på egen mark ombesörjs av fastighetsägaren eller utförs av Tranås Energi till självkostnadspris.

Fastighetsägaren kan välja mellan tre anslutningsalternativ, beroende på exempelvis om man vill bygga fastighetsnätet själva eller låta Tranås Energi göra detta. När fastigheten är ansluten och anslutningen används betalas en driftavgift och även här finns olika upplägg beroende på om fastighetsägaren vill stå för denna eller låta oss fakturera lägenhetsinnehavaren.

Intresseanmälan

Välkommen att göra en intresseanmälan genom att kontakta Anders Beckman på 0140-693 42 eller via e-post till anders.beckman@tranasenergi.se.