Älmås solpark

Hem » Privat » Solandelar » Älmås solpark

Nu planerar vi att bygga ytterligare en solpark utanför Tranås. Även denna kommer att vara andelsägd, så anmäl gärna ditt intresse om du också vill få din el från solen!

Den nya parken planeras byggas i Älmås, strax utanför Tranås. Den naturvärdesinventering, som ligger till grund för Länsstyrelsens beslut gällande om vi får bygga parken, har dock visat att det finns höga naturvärden på platsen. Detta innebär att vi behöver ta fram kompletterande uppgifter om hur vi kommer att ta hänsyn till dessa innan vi kan skicka in ansökan till Länsstyrelsen. När detta är gjort hoppas vi att projektet godkänns och vi räknar i så fall med att starta försäljningen av andelar under våren 2024. Om de inte gör det är vi tillbaka på ruta ett och får då leta ny mark igen.

Du som anmält intresse står kvar på intresselistan och vi kommer att meddela dig när det händer något nytt i projektet. Du som ännu inte anmält intresse kan fortfarande göra detta via formuläret längre ned på sidan.

Varför bli andelsägare i vår solpark?

  • Att bli andelsägare är perfekt för dig som vill få din egen förnybara solel men inte kan eller vill sätta solceller på ett eget tak. I parken är solläget optimalt!
  • Elen som dina andelar producerar köper du till självkostnadspris, vilket är billigare och stabilare än priserna på elmarknaden.
  • Du är med och bidrar till att ännu mer förnybar el produceras i världen!

Anmäl intresse

Anmäl ditt intresse så får du information först av alla när vi öppnar för bokning av andelar i Älmås solpark. Denna intresseanmälan är inte bindande på något sätt.

Vanliga frågor om solparken

Den el dina andelar producerar köper du till självkostnadspris. Självkostnadspriset fastställs varje år av föreningsstyrelsen. Hur mycket du tjänar, eller sparar, på dina andelar utgörs alltså av skillnaden mellan ditt självkostnadspris och det pris du skulle ha betalat för din el med ett vanligt elavtal. Om elpriset på marknaden stiger så blir alltså investeringen mer lönsam. Sjunker priset försämras lönsamheten.

Räkneexempel: Om det rörliga priset för tillfället ligger på t ex 80 öre/kWh (inkl. moms) och självkostnadspriset på 21,6 öre/kWh (inkl. moms) blir din vinst 58,4 öre/kWh.
Observera att det rörliga priset i exemplet varierar från månad till månad. I steg två i vårt avtalsformulär kan du se vad avtalspriserna ligger på just nu.

Andelar som investering
Att köpa andelar är också en bra och säker placering, som mycket väl ge en högre avkastning än om du placerar pengarna i aktier eller i exempelvis en räntefond. Avkastningen på placeringen är då den månatligt lägre elkostnaden.

Den el din andel producerar köper du till självkostnadspris. Detta pris fastställs av föreningsstyrelsen varje år och kommer alltså att variera. Din vinst på andelarna blir skillnaden mellan självkostnadspriset och det elpris du annars hade betalat för din el med ett vanligt elavtal.

De pengar föreningen får in på självkostnadspriset går till parkens driftkostnader i form av exempelvis försäkring, drift- och underhåll, administration, nätavgift, elcertifikatsavgift, uppbyggnad av buffert för byte av växelriktare efter 15 år.

Alla, både privatpersoner och företag, får boka andelar i parken. Det enda som krävs är att du eller företaget är elhandelskund hos Tranås Energi och att det är samma person som bokar som står på elnätsavtalet.

Solcellerna kommer av naturliga skäl att producera mer el på sommaren och mindre på vintern. Sommartid kan det därför bli så att du inte hinner använda all el som produceras. För att hantera detta har du en så kallad ”bank” hos Tranås Energi, där överskottet sparas. Du säljer alltså inte vidare den el du inte hinner använda, utan nyttjar denna när du får ett underskott igen. Tranås Energi sköter hela hanteringen av detta.

Nej, eftersom elen fortfarande levereras från en annan plats hem till dig betalar du elnätsavgift för hela din faktiska förbrukning.

Ja, du kan boka andelar motsvarande 80 % av din totala elförbrukning. Titta på hur mycket el du vanligtvis använder under ett år utöver din egenproducerade el och boka inte andelar som täcker mer än så.