Hem » Företag » Elavtal » Nytt på elmarknaden

Nytt på elmarknaden

Denna sida uppdateras regelbundet med information om nyheter på elmarknaden. För information om nuläget är du alltid välkommen att kontakta någon av våra elsäljare.

Uppdaterat den 29 november 2022

Det rörliga elpriset

Det rörliga priset påverkas av efterfrågan samt elproduktionsläget just nu. Vattenkraft, kärnkraft samt vindkraft genererar mest elproduktion i Sverige. Därför påverkas produktionen mycket av väderbilden vid högtryck och lågtryck.

Spotpriset har stundtals under oktober och inledande november legat på mycket låga nivåer. Detta på grund av lågtrycksbetonat väder med mycket vind och milda temperaturer. Nu ser dock kylan ut att komma in över Norden i december. När trenden vänder till högtryck, med kallt och torrt väder, går vi genast över till tyska, mycket höga, spotpriser eftersom el importeras till södra Sverige.

Något som också påverkar spekulationen om mycket höga spotpriser framöver är utbudet av kärnkraft i södra Sverige. Idag ligger en av reaktorerna i Ringhals nere och igår kom nyheten om att även Oskarshamns reaktor (en utav våra största reaktorer) kommer ligga nere för underhåll 9-18 december, samtidigt som kylan enligt prognosen kommer in över landet.

Elpriset i norr är stundtals mycket högre än tidigare. Detta på grund av att vattenkraftens nivåer fortsatt ligger på ett underskott jämfört med normalen.

Det fasta elpriset

När det gäller det fasta priset så ligger det spekulativa framtida elpriset i börsområdet till grund för detta. Framför allt för fasta avtal med bindningstid om tre år och längre.

Priserna för fasta avtal har vänt och pekar numera uppåt. Här spelar gaspriset, som också börjat att triggas upp med anledning av den eventuellt kommande kylan, en stor roll. Efter en tid med goda gaslagernivåer, börjar vi nu plocka från lagret och oron växer inför hur gaslagernivåerna står sig efter denna vinterperiod när rysk gasimport fortsatt är mycket låg inför nästa år. Detta gör att årskontrakten för 2023 och framåt påverkas uppåt i pris. Beroende på hur kallt, vindfattigt och torrt väder det blir inför de mest kritiska månaderna vi har framför oss kommer gaspriset kunna stiga hastigt eller fortsätta på ungefär samma nivå.

Ursprungsgarantier (förnybar el)

På grund av ovanstående faktorer har priset för förnybar el även stigit kraftigt sista tiden.

Välkommen att kontakta någon av våra elsäljare för mer information och offert på aktuella elpriser.

Lovisa Lennings
Elsäljare företag

0140-692 23
lovisa.lennings@tranasenergi.se

 

Sandra Hellqvist
Elsäljare företag

0140-692 25
sandra.hellqvist@tranasenergi.se

Följ spotpriset

Elen handlas på NordPool, den nordiska elbörsen. Spotpriserna för innevarande dygn sätts dagen innan och presenteras på deras webbplats. Priserna visas per MWh, flytta kommatecknet ett steg till vänster så får ni öre/kWh.

SE1, SE2, SE3 och SE4 är Sveriges olika elområden, Tranås hör till SE3. Om ni inte vet vilket elområde er anläggning finns i kan ni se detta på sidan natomraden.se.

Energieffektivisera verksamheten och minska både miljöpåverkan och energikostnader

Import och export

Sveriges elnät är sammankopplat med övriga Europa genom överföringslänkar till Norge, Finland, Danmark, Tyskland, Polen och Litauen.

För att Sveriges elsystem ska fungera måste det hela tiden vara balans mellan produktion och förbrukning av el i landet. När vi har ett överskott av el exporterar vi detta och när vi har ett underskott importerar vi. Sveriges elförbrukning ligger totalt på ca 140 TWh/år. De senaste åren har nettoexporten varit mellan 10 – 30 TWh.

Via Svenska kraftnäts sida Kontrollrummet kan du följa elens flöde och NordPools priser i olika områden.