Energieffektivisering

Hem » Företag » Energilösningar » Energieffektivisering

Det finns många anledningar att energieffektivisera sitt företag. Ofta finns det stora möjligheter till att minska driftkostnaderna och samtidigt er miljöpåverkan. Vi hjälper er med detta så att ni kan fokusera på er verksamhet.

Vi erbjuder flera typer av tjänster inom energieffektivisering, bland annat diagnos, olika typer av rådgivning samt energiledning. De flesta av dessa vänder sig till alla typer av företag, men vi har även vissa speciellt framtagna för fastighetsägare och vissa för industrier. Alla tjänster anpassas självklart efter era behov.

I vår diagnos tar vi reda på hur er fastighet eller verksamhet står sig energimässigt, om er energianvändning ligger på acceptabla nivåer eller om det finns några uppenbara frågeställningar som behöver undersökas vidare. Resultatet kan användas exempelvis i beslut om företagets fortsatta energi- och klimatarbete.

Vår diagnos bygger på statistik och eventuellt en okulär besiktning på plats.

Kostnad

2800 kr exkl. moms.

Kartläggningen utformas efter ert behov och möjlighet till regelbunden uppföljning finns.

Kostnad

Kontakta oss för mer information och offert.

Sök stöd för energieffektivisering

För att minska energianvändningen och öka andelen förnybar energi erbjuder Energimyndigheten flera olika former av stöd för energieffektivisering. Stödet vänder sig till små och medelstora företag med en energianvändning över 300 MWh/år samt lantbruk med minst 100 djurenheter.

Läs mer om stöd för energieffektivisering

Lagen om Energikartläggning

”Lagen om Energikartläggning i stora företag” omfattar företag som sysselsätter minst 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.

Om ditt företag berörs av lagen innebär detta att ni minst vart fjärde år har skyldighet att göra kvalitetssäkrade energikartläggningar som ska utföras av en certifierad energikartläggare eller, om företaget har ett certifierat energi- eller miljöledningssystem, en person med särskild kompetens.

Som certifierade energikartläggare kan vi hjälpa er att göra detaljerade kartläggningar samt ta fram rätt underlag för inrapportering till Energimyndigheten.

Som samarbetspartner kan vi bistå med i stort sätt allt gällande kontinuerlig information, exempelvis mätningar i kunds anläggning, uppföljande energianalyser, marknadsanalyser, kontinuerlig bevakning och analys av mätvärden m.m.

Oberoende granskning

Energirelaterade investeringar är ofta både kostsamma och resurskrävande. Som oberoende partner kan vi hjälpa er ta rätt beslut. Vi kan bistå med rådgivning och oberoende granskning, exempelvis gällande systemlösningar i er anläggning, offerter och avtal.

Kostnad

Kontakta oss för mer information och offert.

Om ni minskat ert energibehov är det klokt att även se över ert nätabonnemang.

Vi hjälper er att logga strömmen på era huvudsäkringar för att se om ni kan byta till en  lägre säkring.

Kostnad

3 000 kr exkl. moms per mätning, offert vid större bestånd.

Tjänster specifikt för industri

 

Läckagesökning tryckluft

Genom att hitta och åtgärda läckor i ert tryckluftssystem kan ni minska både elkostnader och miljöpåverkan. När er utrustning fungerar optimalt minskar ni dessutom kostnaderna för underhåll och service.
Genom vår mätutrustning kan vi hjälpa er hitta läckorna i ert system, så att ni kan utnyttja anläggningens kapacitet fullt ut!

Kostnad
Från 3 900 kr exkl. moms

Rätt till skattebefrielse

Företag som bedriver tillverkande verksamhet har möjlighet till skattereduktion på sin elkostnad med drygt 29 öre/kWh. Vi hjälper er att ta reda på hur stor del av er verksamhet som är berättigad skattereduktion samt att ansöka om detta hos Skatteverket.

Kostnad
5 000 kr exkl. moms upp till 100 MWh
8 900 kr exkl. moms över 100 MWh

Tjänster specifikt för flerbostadsfastigheter

 

Temperaturoptimering i lägenheter

Kanske finns det någon hyresgäst som ändrat på injusteringen och värmer sin lägenhet för mycket, en annan som värmer och vädrar samtidigt eller kanske är alla lägenheter för varma eller kalla. Vi hjälper er att ta reda på hur temperaturvariationerna i er fastighet ser ut och tar fram ett bra underlag för diskussion med hyresgästerna samt förslag på justeringar som leder till minskade uppvärmningskostnader.

Kostnad
Från 5 000 kr exkl. moms

System för kontroll av energi- och systemstatus

Vi erbjuder lösningar som hjälper till att energioptimera er fjärrvärmeanvändning, ventilation, tryckluft med mera. Genom att sätta upp bevakning kan ni direkt få information när något i er anläggning avviker ifrån det normala och på så sätt åtgärda problemet snabbt, innan extra kostnader hinner uppstå. Ni kan även välja att inkludera detta i serviceavtalet för er fjärrvärmeanläggning, på så sätt får vi larmet samtidigt som er och åtgärden kan ske ännu snabbare.

Det webbaserade systemet kan användas på både dator, surfplatta och mobiltelefon, vilket gör det användbart för alla.

Kostnad
Kontakta oss för mer information och offert.

 

Information och beställning

För mer information om våra tjänster är du välkommen att kontakta Sven-Olof Söderberg på 0140-692 91  eller 
sven-olof.soderberg@tranasenergi.se.