Hem » Tre fördelar med Volymsäkrat pris

Tre fördelar med Volymsäkrat pris

Volymsäkrat pris är ett modernt fastprisavtal för företag med en elförbrukning från 40 000 kWh/år och uppåt. Avtalets upplägg är unikt och det finns flera anledningar till att titta närmare på detta när det är dags att se över era elavtal, här är tre av dem!

0 % riskpåslag

Tack vare upplägget i Volymsäkrat pris har vi kunnat ta bort de riskpåslag som vanliga fastpris-avtal har (elbolagens säkerhet när marknaden svänger). Det gör att ni får ett väldigt bra avtalat pris, ofta långt under våra konkurrenters fasta priser.

100 % transparens

Hos oss finns inga dolda avgifter. I samband med vårt första möte går vi igenom hur avtalet fungerar och hur ni kan följa upp era elkostnader på fakturan, där alla poster specificeras. Om ni har frågor under avtalets gång har ni alltid möjlighet att kontakta er elsäljare hos oss.

Avtalet anpassas efter er verksamhet

En av våra elsäljare går tillsammans med er igenom hur er verksamhet fungerar, hur er förbrukning varit historiskt och hur era planer ser ut framåt. Utifrån detta tar vi fram ett avtalsupplägg där ni har möjlighet att påverka bindningstid, hur stor del av volymen som ska vara fast och hur stor del som ska vara rörlig samt hur vi fördelar er inköpta el över året så att den bäst passar er verksamhet.

Upplägget i vårt avtal Volymsäkrat pris är alltså unikt för varje företag, men kortfattat fungerar det så att vi i förskott köper in den mängd el som önskas till ett fast pris och fördelar sedan denna över året enligt en kurva som motsvarar er förbrukningsprofil.

Differensen mellan er förbrukningsprofil och er faktiska elanvändning säljer vi tillbaka eller köper in till Nord Pools, den nordiska elbörsens, månadspris. Detta regleras på er faktura varje månad och är inget ni behöver tänka på.

Mer information

Vill ni veta mer om hur ett upplägg med Volymsäkrat pris skulle kunna se ut för er? Kontakta någon av våra elsäljare, så tar vi ett första digitalt möte.

Lovisa Lennings
Elsäljare företag

0140-692 23
lovisa.lennings@tranasenergi.se

Sandra Hellqvist
Elsäljare företag

0140-692 25
sandra.hellqvist@tranasenergi.se

Sandra Hellqvist och Lovisa Lennings, säljare elavtal företag.
Tillbaka