Dags för mätarbyte

Hem » Privat » Elnät » Mätarbyte

Mellan 2020-2024 byter vi alla elmätare i vårt nät till smarta elmätare. Din gamla mätare har haft som enda uppgift att hålla reda på hur mycket el du använder och meddela oss detta varje månad. Med den nya kommer det att det bl a att bli enklare att själv följa sin elanvändning och koppla på nya tjänster.

Nu byts alla elmätare

Som ett steg närmare ett smartare elnät har Regeringen beslutat att införa nya funktionskrav på alla elmätare i Sverige. De gamla mätarna uppfyller inte dessa krav, så därför måste de bytas till nya. I Tranås Energi Elnäts område ska ca 10 560 elmätare bytas ut.

Den nya generationens smarta elmätare ska stödja energiomställningen och ger förutsättningar för kunderna att vara mer delaktiga och aktiva. De nya mätarna gör det möjligt att själv kunna ta del av sina mätuppgifter och därmed få tillgång till mer detaljerad information om sin energianvändning.

 

Bytet hemma hos dig

Bytet av din elmätare är kostnadsfritt. Arbetet kommer att utföras av elmontörer från Tranås Energi och samtliga montörer ska legitimera sig med ID-handling från Tranås Energi.

Själva mätarbytet tar ca 10-20 minuter och din anläggning kommer att vara spänningslös under tiden. Det är bra om du själv drar ut kontakterna till eventuell känslig utrustning innan bytet.

För att vårt arbete ska gå så smidigt som möjligt ber vi dig plocka bort saker som eventuellt blockerar mätaren. Du som är innehavare av en elanläggning är enligt avtalsvillkoren på ditt nätavtal skyldig att tillhandahålla åtkomst till anläggningen för mätarbyte och kontroll.

I samband med mätarbytet så kommer vår montör att fotografera mätaren som ska bytas och den nya mätaren efter uppsättning för att säkerställa att rätt mätare och rätt mätarställningar registreras i våra system.

 

Då kommer vi till dig

Sitter din mätare inomhus (eller ej tillgänglig för oss) så måste någon vuxen vara hemma i samband med bytet.

Ca 14 dagar innan planerat byte kommer vi att informera dig om när vi planerar att komma. I brevet finns information om hur du kan gå tillväga för att boka om din tid om den inte passar.

Sitter din mätare utomhus (eller tillgänglig för oss) så behöver du inte vara hemma för mätarbytet.

Ca 14 dagar innan bytet kommer du att få ett vykort med information om mätarbytet och under vilken tidsperiod din elmätare kommer att bytas.

Vid frågor

Om du har frågor gällande bytet är du alltid välkommen att kontakta vår kundservice.

Så fungerar din nya elmätare

De tre diodlamporna överst på mätaren visar status för kommunikationen för den automatiska avläsningen. Dessa kan både lysa med fast sken och blinka.

I displayen på din elmätare kan du bl.a. se din aktuella mätarställning.

Genom att trycka på den övre gröna knappen kan du välja information som visas i displayen.

Genom att hålla in den undre gröna knappen i ca 10 sekunder kan du slå av och på strömmen i din anläggning.

Under luckan i mätarens nedre del finns ett lokalt användargränssnitt (HAN) placerat. Denna kontakt kan du använda till en egeninköpt display eller annan utrustning.

Funktioner

De nya mätarna kommer att mäta din elförbrukning per timme, kunna mäta både förbrukning och produktion från din anläggning, ha automatisk avbrottsregistrering, möjliggöra till- och frånkoppling av el på distans med mera.

Någon dag efter mätarbytet är genomfört kan du se din förbrukning för föregående dag och bakåt till datum för mätarbytet via Mina sidor.