Elnät i Tranås och Ydre

Hem » Privat » Elnät » Om elnät

Idag förser vi ca 10 200 kunder i centrala Tranås och på landsbygden i Ydre med el via elnätet. Varje dag året runt arbetar vi hårt med att underhålla och sköta om nätet, för att kunna garantera trygg elförsörjning utan avbrott.

Så fungerar det

Alla Sveriges elnät hänger ihop och all el som produceras runt om i landet matas in i det gemensamma nätet. Elproduktionen måste alltid vara lika stor som elanvändningen, annars slutar elsystemet att fungera.

Elen kommer till vårt lokala nät via de nationella och regionala näten. I någon av våra fem fördelningsstationer omvandlas den från 40 kV till högspänning på 10 kV, för att sedan gå vidare till en av våra 265 nätstationer där den omvandlas till lågspänning 400/230 V och slutligen levereras hem till dig och ditt eluttag.

I vår nya fördelningsstation Stora Lund var vi först med ny teknik, nu levereras Tranås el miljövänligare!

Pågående projekt

Byte av alla elmätare

Under de närmaste åren ska alla Sveriges elmätare bytas ut, som ett steg mot ett smartare elnät. Vi kommer att genomföra bytena hos våra kunder i etapper mellan år 2020–2024.

Du kommer att få information i god tid innan det är dags att byta din mätare.

Kabelbyte mellan Asby tätort och Asby skidbacke

Övervakningsplan

Alla nätbolag måste ta fram en så kallad övervakningsplan, för att säkerställa att man agerar objektivt och inte gynnar någon aktör på marknaden. Rapporten ska vara offentlig och rapporteringen sker till Energimarknadsinspektionen. Nedan kan du se Tranås Energi Elnäts övervakningsplan för föregående år.

Övervakningsplan 2023