Barnens naturstig, ett äventyr för de minsta!

Hem » Barnens naturstig, ett äventyr för de minsta!

Nu har en rad nya djur fått flytta in i Östanåparken och alla barn (och vuxna) är välkomna att hälsa på! Längs den nya sagostigen som Tranås kommun har skapat får du hjälpa tranan Grus-Grus att hitta sina ägg och samtidigt till exempel ta reda på om du kan hoppa lika långt som haren.

Östanåparken i Tranås har fått ett lyft under de senaste åren och det senaste tillskottet är Barnens naturstig, en sagostig som vänder sig till parkens yngre besökare

– Här får ni följa med tranan Grus-Grus på ett äventyr genom tallskog och våtmark. Tranan är lite virrig och har tappat bort sina ägg och ni får i uppdrag att hjälpa till att hitta dem! Längs stigen kommer ni möta ett antal djur som ger små ledtrådar om var äggen finns. Vid varje djur finns en skylt utformad som en sagobok, där det på ena sidan är en sagoberättelse med ledtrådar om var ni hittar tranans ägg och på andra sidan finns fakta om djuret, en tipsfråga och en uppgift för barnen, såsom ”kan du hoppa lika långt som haren”? Det finns mycket att upptäcka, berättar Anna Eriksson, landskapsarkitekt på Tranås kommun och projektledare för projektet som pågått i ca 1,5 år.

Inspirationen till projektet kom från liknande sagostigar med syftet att locka till ökad vistelse i naturen och att på ett spännande och pedagogiskt sätt bidra till ökad kunskap om djur och natur. Djurskulpturerna är skapade av konstnären Vesa Jussila, som också arbetat med sagostigen vid Tåkern som varit en förebild till Barnens naturstig i Tranås.

Tranås Energi har sponsrat stationerna med uttern och öringen, två arter som både finns centralt i Tranås och kring våra vattenkraftverk. Men det finns fler djur att hitta!

– Tanken med djurvalet var att kunna uppmärksamma den lokala faunan med däggdjur, insekter, fåglar och fiskar inkluderade. Vissa mer bekanta än andra. Valet landade på trana, räv, lodjur, läderbagge, öring, gröngöling, utter och hare. En naturvärdesinventering har tidigare gjorts för Östanåparken – där vissa av de valda djuren finns med. Utöver dessa har även djur från Tranås med omnejd valts, exempelvis läderbaggen. Den finns inte i Östanåparken men är en rödlistad art som vi har i Ekbergsparkens naturreservat i Tranås. Att uppmärksamma den på stigen kan skapa en större förståelse för utrotningshotade arter, hur de kan skyddas och varför de är viktiga att värna om. Öringen valdes då det har skett ett flertal insatser för att förbättra vandringsvägar för den i Svartån, vilket informeras lite extra vid just denna station, säger Anna Eriksson.

Den mysiga naturstigen är väl värd ett besök och kan nås antingen via allén eller från naturlekplatsen inne i parken.

Tillbaka