Hem » Biobränsle från certifierade skogar

Biobränsle från certifierade skogar

Sedan många år använder Tranås Energi biobränsle från ansvarsfullt brukade, FSC®-certifierade skogar och andra kontrollerade källor i vår elproduktion. Numera innehar vi som enda energibolag dessutom FSCs varumärkeslicens (FSC-N004364), en kvalitetsstämpel för dig som är kund hos oss!

Forest Stewardship Council (FSC) är en internationell medlemsorganisation som verkar för ett ansvarsfullt bruk av världens skogar. FSC ställer högre krav än svenska lagar och är idag den mest robusta märkningen som finns på området. För att uppfylla de krav som ställs ska skogsägaren bland annat

  • lämna döda träd i skogen så att veden kan ge mat och husrum åt vedlevande insekter
  • genomföra naturvärdesbedömningar inför större skogliga åtgärder.
  • undanta nyckelbiotoper från alla skogsbruksåtgärder (förutom åtgärder som krävs för att bevara eller främja biotopens biologiska mångfald)
  • ta hänsyn till kända rovfågelbon och tjäderspelsplatser vid skogsbruksåtgärder
  • blanda in lövträd i barrskogar där det finns naturliga förutsättningar att gynna dessa i samband med skogsbruksåtgärder.

För Tranås Energi är det en självklarhet att värna om biologisk mångfald i elproduktionen. I och vid våra vattenkraftverk har vi full kontroll över hela kedjan, men eftersom biobränsle till elproduktionen i vårt kraftvärmeverk är något vi behöver köpa in får vi i stället göra vad vi kan för att säkerställa att detta kommer från bra källor.

– Att välja FSC-certifierat bränsle är för oss ett helt naturligt val då miljöförbättrande åtgärder och hållbarhet i vidare bemärkelse är en del av vår absoluta kärnverksamhet, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.

Tranås Energi köper FSC Mix, vilket innebär att minst 70 % av bränslet kommer från certifierade skogar och övrigt material är från kontrollerade källor. Att vi inte köper FSC 100 % beror på att de mängderna inte finns att få tag på inom Tranås närområde. Eftersom transporter har en stor miljöpåverkan vill vi att bränslet ska produceras och levereras inom ca fem mils radie kring Tranås.

Tranås Energi innehar FSCs varumärkeslicens och vi använder FSC-certifierat bränsle i vår egen elproduktion. Som kund kan du se detta val som ytterligare ett kvitto på vår strävan efter att alltid välja bästa möjliga alternativ för naturen i vår verksamhet.

Tillbaka