Hem » Elpannan gör comeback på kraftvärmeverket

Elpannan gör comeback på kraftvärmeverket

Få, om inga, andra värmesystem är så flexibla som fjärrvärme. Under åren har vi hunnit prova flera sätt att värma vattnet som värmer ditt hus, och under nästa år tas en gammal trotjänare i drift igen.

När fjärrvärmenäten började byggas runt om i Sverige, från 40-talet och framåt, producerades fjärrvärmen med olja. Sett i backspegeln hade andra bränslen varit bättre, men redan där skedde faktiskt en stor förbättring av städernas luftkvalitet, i och med att man samlade produktionen i en modern anläggning istället för att varje hus hade sin egen oljepanna helt utan rening av utsläppen.

På 80- och 90 talet började de fossila bränslena bytas ut mot förnybar och återvunnen energi, och detta är den främsta förklaringen till att Sverige sedan dess lyckats minska koldioxidutsläppen från el- och värmeproduktionen med ca 38 %. I Tranås byggdes den första biobränslepannan 1982 och parallellt med denna även en elpanna. Elpannan togs ur drift på mitten av 90-talet då den blev olönsam, men elmarknaden har förändrats och nu förbereder vi för att kunna driftsätta den igen.

– Under perioder med låga elpriser ska vi kunna starta i gång pannan med kort varsel och producera fjärrvärme med förnybar el i stället för med biobränsle. Eftersom elpannan inte använts på så länge behöver vissa delar bytas ut och planen är att göra detta under året för att kunna ta den i drift nästa sommar, säger Johan Holm, fjärrvärmechef på Tranås Energi.

Eftersom värmebehovet är lågt sommartid, använder vi i vanliga fall endast vår minsta biobränslepanna under sommarmånaderna. Elpannan har kapacitet att helt ersätta denna i de perioder då elen är billigare än biobränslet. På så sätt sparar vi biobränslet till vintersäsongen, då elpriserna är höga, och kan utnyttja fördelarna från båda bränsletyperna.

Elpannan kommer även kopplas till Svenska Kraftnäts stödtjänstmarknad, för att på så sätt kunna bidra till balans i elsystemet.

– De intäkter som vi får från stödtjänstmarknaden framöver kommer att bidra till ett bättre fjärrvärmepris för våra kunder, precis som kraftvärmeverkets elproduktion gör, säger Johan Holm.

Samtidigt tittar vi på ökade möjligheter till värmelagring, det vill säga möjligheter att kunna producera en större mängd värme vid tillfällen då elpriserna ger incitament till detta, för att sedan använda värmen vid senare tillfälle.

– Nu ser det tyvärr ut som att biobränslepriserna kommer att fortsätta vara höga även under kommande säsong. Detta beror på faktorer som vi inte kan påverka, som minskat utbud av biobränsle på grund av export till andra länder till följd av EUs sanktioner mot Ryssland, men det är viktigt att vi tänker utanför boxen och vidtar de åtgärder och utvecklar oss på alla sätt vi kan, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.

En av fjärrvärmens stora fördelar är att infrastrukturen från kraftvärmeverket och centralen hos våra kunder är densamma oavsett hur vi producerar värmen. Du som kund kan fortsätta njuta av bekväm och driftsäker värme och varmvatten när du vill ha den, medan vi tar hand om produktion och leverans till dig.

Tillbaka