Mikael Wik får årets miljöpris!

Hem » Mikael Wik får årets miljöpris!

Även i år är den årliga Tranåsgalan inställd på grund av pandemin, men det hindrade oss inte från att dela ut årets miljöpris! I år gick det till Mikael Wik på Adelövs gård, en sann entreprenör med kretsloppstänk.

Mikael Wik är lantbrukare med gård i Adelöv en by utanför Tranås. Här bor han med sin familj och driver lantbruket som funnits i släkten i flera generationer.

Gården, som bland annat driver ekologisk nöt- och kycklingproduktion, är självförsörjande på förnybar el och värme då Mikael installerat ett eget vindkraftverk och en fjärrvärmeanläggning som utöver gårdens byggnader även värmer den närliggande kyrkan, skolan och förskolan.

Motiveringen till priset lyder

Tranås Energis miljöpris går till Mikael Wik på Adelövs gård. Mikael är en föregångare och entreprenör som tar vara på platsens möjligheter och resurser. Genom exempelvis egen produktion av el och värme samt modern ekologisk djurhållning skapar Mikael ett kretslopp som gynnar hela bygden.

I en tid då initiativ och engagemang är en förutsättning för att vi ska uppnå de globala målen för hållbar utveckling är Mikael Wik en inspirerande förebild att ta efter.

Stort grattis Mikael!

Kriterier för Tranås Energis miljöpris

Tranås Energis Miljöpris går till en privatperson eller ett företag i Tranås kommun som uppfyller ett eller flera av följande kriterier:

  • Har gjort insatser eller arbetar löpande med åtgärder som främjar biologisk mångfald, hållbar utveckling eller hushållning med mark, vatten, energi, råvaror och material.
  • Ökar kunskaperna om miljö och hälsofrågor hos anställda, kunder eller allmänheten.
  • Tar miljöhänsyn vid inköp av varor och tjänster
Tillbaka