Nominerade till Miljömålspriset

Hem » Nominerade till Miljömålspriset

Vi har nominerats till Naturvårdsverkets Miljömålspris 2020, tack vare vårt långsiktiga arbete med främjande av biologisk mångfald runt våra vattenkraftverk!

Miljömålspriset delas årligen ut av Naturvårdsverket som ett sätt att uppmärksamma goda exempel och inspirera fler personer, företag och organisationer att höja sina ambitioner i miljöarbetet. Priset har tre kategorier; Uthållighet och långsiktighet, Mod och tempo samt Årets inspiratör.

Tisdagen den 11 februari presenterade Naturvårdsverket Tranås Energi som en av de nominerade i kategorin Uthållighet och långsiktighet. Nomineringen delas med Klippan kommun och Nordanstig kommun. Motiveringen lyder

”Att som liten kommun satsa på ett omfattande och kostsamt projekt som att riva kraftverk eller bygga faunapassager för att gynna den biologiska mångfalden i åar och vattendrag är svårt och kräver beslutsamhet och uthållighet. Miljömålsprisets jury vill lyfta fram två kommuner och ett kommunalt bolag som bidrar till miljömålet Levande sjöar och vattendrag genom att göra just detta.”

– För oss är det en självklarhet att värna om naturen genom återställande och bevarande av biologisk mångfald och ekosystem. Då vi bedrivit vårt arbete sedan 2006, då den första fiskvägen byggdes, vet vi också att det faktiskt fungerar och att vårt arbete gör skillnad, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.

Övriga nominerade i kategorin är Friluftsfrämjandet och gården Lilla Bjers. Vinnaren kommer att utses av en jury, bestående av personer med framstående kunskaper och erfarenheter inom olika områden kopplat till miljöfrågor.

Se den digitala prisutdelningen

Utdelningen av priserna kommer att ske digitalt kl 12.00 den 6 maj 2020. Du kan se prisutdelningen live antingen via Naturvårdsverkets Youtube-kanal eller på www.naturvardsverket.se. Utöver de nominerade deltar även Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger och miljö- och klimatminister Isabella Lövin.

Nu håller vi tummarna!

Logotyp Miljömålspriset 2020
Tillbaka