Hem » NSE undersöker affärsmöjligheter för flexibilitet

NSE undersöker affärsmöjligheter för flexibilitet

Flextjänster inom energibranschen innebär att marknadsaktörer, så som producenter och konsumenter, får ekonomisk ersättning för sina möjligheter att snabbt minska eller öka sin elanvändning eller elproduktion. Denna flexibilitet stödjer omställningen till mer förnybar produktion och gör elsystemet lättare att hålla stabilt genom balansering av produktion och konsumtion.

Tillsammans med de andra bolagen i Norra Småland Energi har vi påbörjat en undersökning av affärsmöjligheter genom att bidra med flexibilitet inom våra verksamheter. Projektets första fas och mål är att förstå våra olika valmöjligheter och förutsättningar för att arbeta och bidra med flexibilitet – för att bli en fullt aktiv del i framtidens elsystem.

Norra Småland Energi är ett företag gemensamt ägt av energibolagen Vimmerby Energi & miljö, Eksjö Energi, Nässjö Affärsverk, Njudung Energi och Tranås Energi som tillsammans bedriver utbildning och inköp samt utvecklingsprojekt.

Tillbaka