Hem » Nu söker vi tillstånd för fiskväg i Oppeby!

Nu söker vi tillstånd för fiskväg i Oppeby!

I dagarna har vi skickat in vår tillståndsansökan gällande att bygga en fiskväg vid Oppeby kvarn, Ydre. Detta är det sista återstående vandringshindret i vattensystemet mellan sjöarna Västra Lägern, Östra Lägern och Sommen.

Tranås Energi har sedan många år haft som målsättning att öppna hela vattenvägen på sträckan där våra vattenkraftverk finns, för att förbättra miljöerna för bland annat öringen i området. De tre vattenkraftverken har sedan många år fri passage tack vare fiskvägarna som vi byggt, men kvarndammen i Oppeby utgör fortfarande ett hinder.

Kvarnen och dammen i Oppeby köptes in av Tranås Energi (då Tranås Stad) redan på 30-talet. Planen var att det skulle byggas ett vattenkraftverk här, men så blev det aldrig. Själva dammen ägs fortfarande av Tranås Energi och denna har man nu har skickat in en in en ansökan till Mark- och Miljödomstolen om att miljöanpassa med en fiskväg.

– För att få rätt lutning blir fiskvägen dryga 100 meter och det kommer att bli en kombination av ett inlöp, som fisken simmar in i en bit uppströms, och ett omlöp förbi hindret. Vi hoppas kunna sätta i gång med bygget under hösten, men det beror på hur lång tid det tar att få tillståndet klart, säger Magnus Lundberg som är ansvarig för vattenkraften hos Tranås Energi.

När fiskvägen är klar kommer vattenvägen mellan sjöarna, som varit stängd för vandrande fisk i över hundra år, att vara helt öppen. Det är främst öringen i området som kommer att gynnas, då öringar från Sommen nu får möjlighet att vandra upp och ned längs hela sträckan, men det finns även skyddsvärda arter som utter, flodpärlmussla och kungsfiskare i området som också kommer att påverkas positivt.

Karta över Tranås Energis aktiva vattenkraftverk och vattenvägen däremellan

Tillbaka