Ny transformator för driftsäkert elnät

Hem » Ny transformator för driftsäkert elnät

Ny transformator för driftsäkert elnät

Nu tackar vi av en 50-åring som nu gått i pension. Det är transformatorn i Stoeryd som efter lång och trogen tjänst nu bytts ut för att hålla driftsäkerheten i elnätet på topp.

I Stoeryd finns en av de stationer där elen i nätet passerar för att omvandlas till en lägre spänningsnivå innan den går vidare till kundernas eluttag. Här har vi under sommaren arbetat med flera förbättringar, bland annat har transformatorn och delar i ställverket bytts ut mot modernare varianter.

– När apparaterna börjar bli gamla blir det svårare att hitta reservdelar till dem om de går sönder, då är det dags att modernisera, säger Sven Pålsgård, som varit ansvarig för projektet hos Tranås Energi Elnät.
Den modernare tekniken i transformatorn innebär också att oljans halter av fukt och gaser hela tiden mäts, om något skulle gå sönder vid exempelvis ett åsknedslag får man snabbt information om detta och kan åtgärda problemet.

Den nya transformatorn är nu spänningssatt och det återstår att montera ned den gamla, som funnits på stationen i ca 50 år. Planen är att den nya ska hålla minst lika länge.

Tillbaka