Samråd gällande ny fiskväg

Hem » Samråd gällande ny fiskväg

Tranås Energi planerar att bygga en fiskväg vid Oppeby kvarn för att möjliggöra fiskvandring förbi dammen och längs hela sträckan mellan sjöarna Västra Lägern, Östra Lägern och Sommen.

Nu vill vi ha era synpunkter innan vi lämnar in en ansökan till Mark- och Miljödomstolen och bjuder därför in berörda markägare och andra intressenter till samråd.

När: Onsdagen den 18 mars klockan 18.00 – 19.30
Var: Restaurang Ry’zätras i Rydsnäs

Om du inte kan delta på samrådsmötet och/eller önskar lämna skriftliga synpunkter kan detta göras innan den 1 april 2020 till Jönköpings Fiskeribiologi AB, Peter Lindvall, Gjuterigatan 9, 553 18 Jönköping, peter@fiskeribiologi.se. Hit kan du också vända dig med frågor innan samrådet.

Välkommen!

Samrådsunderlag Oppeby kvarn (pdf)

Tillbaka