Schysst pris – ett elavtal helt utan riskpåslag!

Hem » Schysst pris – ett elavtal helt utan riskpåslag!

Nu lanserar vi Schysst pris, vårt nya elavtal för privatpersoner och småföretag! Genom att lägga upp avtalet på ett helt nytt sätt undviker vi de tidigare nödvändiga riskpåslagen och erbjuder ett avtal med stor valmöjlighet.

Elmarknaden har förändrats under det senaste året. Idag finns elavtal med fast pris knappt att teckna längre, och i de fall de finns är de mycket dyra. Den höga kostnaden beror till stor del på att elbolagen behöver lägga stora påslag för att ta höjd för den oroliga elmarknadens svängningar.

Därför lanserar nu Tranås Energi ett helt nytt elavtal Schysst pris, som ersätter de gamla fastpris-avtalen. Schysst pris består till stor del av ett fast pris, men med vissa förändringar har man helt kunnat utesluta behovet av att lägga på spekulativa riskpåslag.

-Nya förutsättningar kräver nya lösningar och det känns väldigt roligt att nu kunna presentera vårt nya avtal Schysst pris. Detta avtal ger våra kunder större kontroll över sin elkostnad både genom att man till stor del får ett fast elpris och att man slipper alla riskpåslag, säger Niklas Johansson, vd på Tranås Energi.

Schysst pris tecknas för 1 eller 3 år och kunden väljer själv hur mycket el som ska köpas in årsvis till fast pris. Den inköpta elen med fast pris fördelas ut månadsvis enligt en av de tre profiler som finns att välja på. Om kunden använder mer eller mindre el än den som fördelats till respektive månad köps/säljs mellanskillnaden enligt börsens aktuella rörliga månadspris.

I avtalet har vi även valt att separera profilkostnaden från det fasta priset och lägga den som en egen post på fakturan. På så sätt betalar kunden den faktiska profilkostnaden varje månad och vi behöver inte heller här göra några extra riskpåslag.

-Vi har inte sett att något annat elbolag i Sverige erbjuder denna modell för privatkunder. Eftersom upplägget är nytt behöver våra kunder som vill teckna avtalet ta till sig en del ny information, så detta finns i både film- och textform på vår hemsida och det går självklart även alltid att höra av sig till oss, säger Niklas Johansson.

Tillbaka