Stöd till elanvändare

Hem » Stöd till elanvändare

Denna text uppdateras löpande när vi får ny information.

Uppdaterat 30 november, 2022

I slutet av oktober presenterade Svenska kraftnät sitt förslag på hur den nya elpriskompensationen ska se ut. Förslaget består av en retroaktiv kompensation för 12-månadersperioden oktober 2021 – september 2022.

En klumpsumma kommer att betalas ut till alla elanvändare med eget elnätsavtal i södra Sverige, det vill säga elområde 3 och 4. Utbetalningen kommer att administreras av Försäkringskassan som nu förbereder detta. Deras mål är att stödet ska betalas ut till privatpersoner under februari, det finns ännu ingen information om när stödet betalas ut till företag. Du behöver inte ansöka om pengarna.

I nuläget finns heller ingen information om hur det blir med stöd framåt. Svenska kraftnät meddelade den 15 november att de inte anser det möjligt att föreslå eventuella åtgärder för 2023 ännu.

OBS! Lämna inte ut personliga koder

Ingen kommer att kontakta dig för att be dig att identifiera dig med bank-ID för att du ska få pengar. Om du blir uppring angående detta, lägg på luren och kontakta polisen.

Hur mycket får jag i elstöd?

Hur mycket du får i stöd beror på om du bor i elområde 3 eller 4 och hur mycket el som förbrukades i ditt hem eller fastighet (din så kallade uttagspunkt) under oktober 2021 – september 2022. I elområde 3 blir stödet 50 öre/förbrukad kWh och i elområde 4 blir stödet 79 öre/förbrukad kWh. Det spelar ingen roll vilken typ av elavtal du har eller vad du har betalat för elpris, alla i ditt elområde får samma stöd.

Se vilket elområde du tillhör

Så här räknar du ut hur mycket du får i stöd:
Elområde 3:
0,5 x din elförbrukning under oktober 2021 – september 2022.
Exempel: En person som förbrukade 15 000 kWh under perioden får nu tillbaka 7 500 kr (0,5×15 000)

Elområde 4: 0,79 x din elförbrukning under oktober 2021 – september 2022.
Exempel: En person som förbrukade 15 000 kWh under perioden får nu tillbaka 11 850 kr (0,79×15 000)

Se din förbrukning på Mina sidor

På Mina sidor kan du se hur stor din elförbrukning var under perioden. Logga in med mobilt bank id och gå sedan till Förbrukning i menyn. Skriv in eller markera perioden mellan 1 oktober 2021 och 30 september 2022 längst upp på sidan.

Tryck på Klar.

Nu visas din förbrukning under perioden längre ned på sidan.

Hur blir det om jag flyttat?

Stödet betalas ut till den elanvändare som står på elnätsavtalet på adressen vid en bestämd tidpunkt, så kallad brytpunkt. Brytpunkten kommer att bli dagen efter att Energimarknadsinspektionen har fattat sitt beslut om Svenska kraftnäts ansökan. Man vet ännu inte vilket datum detta blir.

Stod du på adressens elnätsavtal på brytpunktsdagen den 17 november kommer du att få stöd baserat på den historiska förbrukningen på just denna adress från oktober 2021-september 2022.

Om du flyttat till en ny bostad efter den 17 november får du alltså stöd som baseras på den förbrukning som varit i ditt nya hem under 12-månadersperioden, inte ditt gamla.

Tillbaka