Stöd till elanvändare

Hem » Stöd till elanvändare

Denna text uppdateras löpande när vi får ny information.

Uppdaterat 22 februari, 2023

Svenska kraftnät har tagit fram ett förslag på ytterligare ett stöd för hushåll, för perioden november – december 2022, som nu godkänts av Energimarknadsinspektionen. Nu finns också ett färdigt förslag om att företag ska kunna ansöka om elstöd via Skatteverket från 30 maj.

Stöd för november – december 2022

Svenska kraftnät har nu tagit fram ett förslag på ett nytt elstöd för perioden november-december 2022. Detta stöd omfattar hushåll i hela Sverige och utgår från den tidigare modellen som baseras på spotpriserna i november och december.

Förslaget innebär ersättning för 80 procent av den uppmätta elförbrukningen. Hushåll i elområde 1 och 2 får 90 öre per förbrukad kWh, hushåll i elområde 3 får 126 öre och hushåll i elområde 4 får 129 öre per förbrukad kWh.

För att vara berättigad stödet måste hushållet (en fysisk person) ha haft ett eget elnätsavtal den 31 december 2022 för den uttagspunkt där el förbrukades under november-december 2022.

Energimarknadsinspektionen har godkänt förslaget och Regeringen ska nu ta beslut om hur pengarna ska betalas ut.

Stöd för oktober 2021 – september 2022

För företag

Det är nu klart att företag som har verksamhet i elområde 3 och 4 kommer att kunna ansöka om elstöd och förslaget från Regeringen är att Skatteverket ska hantera detta.

  • Företag i elområde 4 får 79 öre per förbrukad kilowattimme.
  • Företag i elområde 3 får 50 öre per förbrukad kilowattimme.

Hur stort elstödet blir bestäms av elförbrukningen under perioden oktober 2021 till september 2022. Ett företag eller en koncern kan maximalt få 20 miljoner kronor.

Företag kommer att kunna ansöka om elstöd via en e-tjänst som beräknas öppna på Skatteverkets hemsida den 30 maj 2023.

För privatpersoner

En klumpsumma kommer att betalas ut till alla elanvändare med eget elnätsavtal i södra Sverige, det vill säga elområde 3 och 4. Utbetalningarna kommer att ske med start 20 februari och de kommer att administreras av Försäkringskassan. Du behöver inte ansöka om pengarna.

Anmäl konto

För att få elstödet snabbast möjligt ska du (som inte får pension från Pensionsmyndigheten) anmäla ditt bankkonto till Swedbanks kontoregister senast den 13 februari. Det gäller även dig som är kund i Swedbank. Man behöver inte vara eller bli kund hos Swedbank för att anmäla sitt konto för utbetalning.

Anmäl konto hos Swedbank

Läs mer om utbetalningarna på forsakringskassan.se

Du som får pension från Pensionsmyndigheten får elstödet till det konto som finns anmält där. Du behöver inte anmäla kontot till Swedbank.

Om du inte har anmält något konto i Swedbanks kontoregister tittar Försäkringskassan på om det finns ett bankkonto registrerat hos Försäkringskassan och betalar ut elstödet dit. Finns det inget konto där heller skickar de en utbetalningsavi.

OBS! Lämna inte ut personliga koder

Ingen kommer att kontakta dig för att be dig att identifiera dig med bank-ID för att du ska få pengar. Om du blir uppring angående detta, lägg på luren och kontakta polisen.

Hur mycket får jag i elstöd?

Hur mycket du får i stöd beror på om du bor i elområde 3 eller 4 och hur mycket el som förbrukades i ditt hem eller fastighet (din så kallade uttagspunkt) under oktober 2021 – september 2022. I elområde 3 blir stödet 50 öre/förbrukad kWh och i elområde 4 blir stödet 79 öre/förbrukad kWh. Det spelar ingen roll vilken typ av elavtal du har eller vad du har betalat för elpris, alla i ditt elområde får samma stöd.

Se vilket elområde du tillhör

Så här räknar du ut hur mycket du får i stöd:
Elområde 3:
0,5 x din elförbrukning under oktober 2021 – september 2022.
Exempel: En person som förbrukade 15 000 kWh under perioden får nu tillbaka 7 500 kr (0,5×15 000)

Elområde 4: 0,79 x din elförbrukning under oktober 2021 – september 2022.
Exempel: En person som förbrukade 15 000 kWh under perioden får nu tillbaka 11 850 kr (0,79×15 000)

Se din förbrukning på Mina sidor

På Mina sidor kan du se hur stor din elförbrukning var under perioden. Logga in med mobilt bank id och gå sedan till Förbrukning i menyn. Skriv in eller markera perioden mellan 1 oktober 2021 och 30 september 2022 längst upp på sidan.

Tryck på Klar.

Nu visas din förbrukning under perioden längre ned på sidan.

Hur blir det om jag flyttat?

Stödet betalas ut till den elanvändare som står på elnätsavtalet på adressen vid en bestämd tidpunkt, så kallad brytpunkt. Brytpunkten kommer att bli dagen efter att Energimarknadsinspektionen har fattat sitt beslut om Svenska kraftnäts ansökan. Man vet ännu inte vilket datum detta blir.

Stod du på adressens elnätsavtal på brytpunktsdagen den 17 november kommer du att få stöd baserat på den historiska förbrukningen på just denna adress från oktober 2021-september 2022.

Om du flyttat till en ny bostad efter den 17 november får du alltså stöd som baseras på den förbrukning som varit i ditt nya hem under 12-månadersperioden, inte ditt gamla.

Tillbaka