Hem » Tranås Energi letar fjärrvärmeläckor från ovan

Tranås Energi letar fjärrvärmeläckor från ovan

Under någon av de kommande nätterna genomför Tranås Energi en läcksökning av fjärrvärmenätet i centrala Tranås. Denna görs med hjälp av ett propellerplan som specialutrustats med en avancerad värmekamera, så kallad termografering.

Den exakta dagen och tidpunkten för flygningen beror på de aktuella väderförhållandena. Under genomförandet kommer planet som samlar in bilderna att flyga i linjer fram och tillbaka över Tranås på cirka 800 meters höjd, vilket kommer att ta 1–2 timmar. Utomhus kan planet höras men den som är inne ska inte störas av det.

Eftersom vi söker efter väldigt små temperaturskillnader måste termograferingen genomföras nattetid, när solen inte värmer upp marken. Flygningen genomförs med ett litet propellerplan som är speciellt utrustat för att göra den här typen av läcksökningar.

Syftet med flygningen är dels att hitta eventuella läckor, dels att få en aktuell status på vårt fjärrvärmenät som vi sedan kan använda i jämförelser om några år. Den stora vinsten är den energibesparing vi gör i att inte behöva värma det vatten som vi ersätter läckagen på nätet med, på så sätt minskar vi värmebehovet och kan hålla nere kostnaderna för våra kunder. Vi förebygger även skador på mark och infrastruktur som kan uppstå vid långvariga läckor.

Tillbaka