Vad händer när det blir strömavbrott?

Hem » Vad händer när det blir strömavbrott?

Lampan slocknar, tv’n stängs av och internetuppkopplingen försvinner – det har blivit strömavbrott! Så fort vi får information om avbrottet börjar vi jobba för att alla ska få strömmen tillbaka igen, men hur går det egentligen till?

Det kan finnas många olika anledningar till att strömmen försvinner. Ett åskoväder, nedrivna ledningar eller att något gått sönder i en av våra stationer kan vara orsaken, men även en avgrävd kabel eller ett påkört kabelskåp. Vid ett strömavbrott är därför det första vi behöver göra att ta reda på vad som hänt!

Om felet inträffar i 10 kV-nätet går ett larm till vår driftledare i samma stund som lampan slocknar hos dig och vi börjar på en gång jobba för att alla ska få strömmen tillbaka så fort som möjligt. Via vår driftcentral kan driftledaren se var avbrottet finns och i vilken skala det är, men den ger inte alltid information om vad som har hänt och det är detta som avgör hur lång tid det tar att åtgärda felet.

– Ibland går det att slå i gång strömmen direkt, men i de flesta fall måste vi först vidta åtgärder innan vi kan spänningssätta nätet igen, säger Per-Åke Gustafsson som är driftansvarig på Tranås Energi Elnät.

Driftledaren kallar in jourhavande elmontör, och ibland ytterligare personal, för att avhjälpa felet. Vår jourpersonal har en inställelsetid på 40 minuter under kvällar och helger, men är ofta på plats mycket snabbare än så. Efter att ha tagit sig till platsen och skapat sig en uppfattning om problemet kan arbetet påbörjas.

– Det som hände vid gårdagens elavbrott var att en transformatorbrytare i vår fördelningsstation Stora Lund löste ut. Det kunde vi åtgärda relativt snabbt genom att leda om strömmen via en annan transformator, och kunderna hade strömmen tillbaka inom 42 minuter, säger Per-Åke.

Vid större störningar går det i de flesta fall att mata strömmen från ett annat håll medan grundproblemet åtgärdas. Det kan vara svårare vid avbrott som bara påverkar ett fåtal kunder.

– När det blir avbrott i lågspänningsnätet kan det till exempel bero på kabelfel eller ett påkört kabelskåp. Dessa får vi heller inte automatiska larm om, utan vi får information först när kunden ringer och meddelar att det inte finns ström, berättar Per-Åke.

Att åtgärda felet har högsta prioritet, men det är också viktigt att få ut information till de drabbade. Så fort driftledaren skaffat sig en uppfattning om avbrottet läggs information ut här på tranasenergi.se och om det är möjligt att avgränsa området skickas även ett informations-sms ut.

Internetuppkopplingen påverkas också

När strömmen går är det mycket i vår vardag som påverkas. Kanske är inte din internetuppkoppling det första du tänker på, men även denna drivs av el.

– I TRAMANs fiberstationer finns UPS’er som håller igång utrustningen i några timmar även utan ström, men om du inte har ström till din internetutrustning hemma fungerar såklart inte uppkopplingen ändå, säger Per Berggren som är ansvarig för fibernätet TRAMAN.

Om du fortfarande upplever problem med uppkopplingen sedan strömmen kommit tillbaka hjälper det oftast att stänga av den tekniska utrustningen i 60 sekunder och sedan återstarta. Om det fortfarande inte fungerar och du har en TRAMAN-anslutning ska du kontakta din tjänsteleverantör för att felanmäla detta.

Viktigt med egen beredskap trots hög tillgänglighet

Tillgängligheten till el i Tranås Energi Elnäts område är 99,99 % och vi jobbar dagligen med att förbättra elsäkerheten ytterligare. Men trots att vi sällan har stora störningar kan det vara värt att påminna om att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap säger att vi alla själva ska vara förberedda för att klara ett elavbrott på minst 72 timmar i händelse av kris. Kanske är det läge att se över krislådan på semestern?

Läs mer: Vad gör jag om det blir strömavbrott?

Tillbaka