Vi antar Transportutmaningen

Hem » Vi antar Transportutmaningen

Fossilfritt till 2030!

Tranås Energi antar Transportutmaningen, som innebär en målsättning om en helt fossilfri fordonsflotta till år 2030!

Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Ett av delmålen för att uppnå detta är att Sverige till år 2030 ska nå en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen och därigenom leda utvecklingen mot klimatsmartare samhällen.

Som en del i detta arbete har Fossilfritt Sverige utlyst en transportutmaning till landets företag, kommuner och regioner om att alla inrikes transporter ska vara fossilfria år 2030.

Vi på Tranås Energi har under flera år jobbat för att minska andelen fossila bränslen i våra transporter och har idag flera eldrivna fordon i verksamheten. Givetvis laddas de med förnybar el. Utöver detta har vi ett avtal med en bränsleleverantör som innebär att en viss mängd förnybart bränsle (HVO fri från palmolja), motsvarande den mängd fossilt drivmedel vi använder, tillförs i systemet så att det blir balans. På så sätt reduceras vår totala mängd koldioxidutsläpp med 85 %.

Självklart finns det mer att göra, därför tackar vi ja till Transportumaningen och målsättningen att ha en helt fossilfri fordonsflotta till 2030!

Transportutmaningens riktlinjer

Fossilfria transporter
För att transporten ska räknas som fossilfri i det här sammanhanget krävs, i enlighet med förslaget till EU:s förnybarhetsdirektiv, att drivmedlet ger en utsläppsminskning på 70 procent jämfört med fossila alternativ. De drivmedel som i dagsläget lever upp till det kravet är el, vätgas, biogas, HVO, FAME och ED95.

Köpta och utförda
Både resor och transporter som organisationen utför själva och köper in räknas. Vid inköp av varor och tjänster där transporter ingår räknas transporterna om de står i rimlig proportion till det som handlas upp. Vid offentlig upphandling ingår de transporter som man enligt Upphandlingsmyndigheten har möjlighet att ställa krav på.

Läs mer om Transportutmaningen

Transportutmaningen 2030 Fossilfritt Sverige
Tillbaka