Hem » Privat » Vår organisation » Jobba hos oss

Jobba hos oss

Vi vill vara en föregångare som banar väg för andra inom vår bransch, vill du vara med? När vi har lediga tjänster lägger vi ut dem här.

Välkommen till Tranås, en småstad med hög livskvalitet, sjönära natur och närhet till både Linköping och Jönköping. På Tranås Energi och dotterbolaget Tranås Energi Elnät distribuerar och säljer vi el, fjärrvärme, fibernät och energitjänster. Vår personal bidrar med kundnära perspektiv som ger boende och företag i kommunen samt hela Sverige en hög servicenivå och trygga leveranser, med stort fokus på att värna om miljö och biologisk mångfald.

Tranås Energi har haft verksamhet sedan 1911 och vi består idag av ett 50-tal anställda fördelade på fem avdelningar, Fjärrvärme, Elnät/Fibernät, Försäljning/Kundservice, Energitjänster samt Stab.

Lediga tjänster

Just nu har vi inga lediga tjänster.

Praktik och LIA

I mån av tid tar vi gärna emot praktikanter från gymnasiet, högskola eller liknande. Om du går en högskoleutbildning och är intresserad av att praktisera hos oss kan du lämna en intresseanmälan via formuläret nedan. Eftersom vi får in många ansökningar är det bra att vara ute i god tid!

Personalpolicy

I vårt verksamhetssystem finns policys för hur vi ska agera i personal- och arbetsmiljöfrågor.

Samspelet med arbetskamrater ska präglas av samma värdegrund som gäller för samspelet med kunder, d.v.s. ansvar, tydlighet, kreativitet och respekt.

Vi erbjuder respekt för den enskilda människan och alla människors lika värde och förväntar oss respekt för företagets grundläggande värderingar.

Vi erbjuder personliga och yrkesmässiga utvecklingsmöjligheter och förväntar oss ett äkta engagemang i arbetet.

Vi erbjuder ett ledarskap som bygger på öppenhet och ömsesidig respekt och förväntar oss en vilja att ta ansvar och initiativ.

Vi erbjuder delegering av ansvar och befogenheter och förväntar oss en vilja att uppnå personliga mål.

Vi är som företag en viktig och integrerad del av samhället. Vi är i första hand till för att tillgodose våra kunders behov.